Servei d'Adquisicions

El Servei d’Adquisicions de la Biblioteca de UIC Barcelona aconsegueix el material documental necessari per donar suport a la funció del personal docent i investigador. Aquest servei està dirigit tant al PAS com al PDI.

  • Peticions
  • Data de lliurament
  • Avisos d’arribada de documents
  • Donacions bibliogràfiques

Si ets estudiant, pots fer les teves recomanacions de compra a través de la nostra bústia de suggeriments. 

El PDI i el PAS podran fer les peticions de compra de documents a través dels formularis. Entra al formulari que correspongui i emplena’l amb les dades requerides.

Abans de fer una petició, consulta el catàleg de UIC Barcelona i el portal de llibres electrònics per comprovar si aquest llibre és a la nostra biblioteca.

Si ets professor, abans de començar una assignatura nova o alguna de ja cursada anteriorment, estudia els documents que els alumnes necessitaran durant el curs. Contacta amb nosaltres per fer la petició.

La data de lliurament varia en funció de l’obra, l’antiguitat, l’estat d’impressió o la procedència. Aconsellem fer la petició amb un termini considerable. Informa’t de l’estat de la petició contactant amb la biblioteca.

Els avisos de recepció de les peticions es faran a través de correu electrònic una vegada s’hagin catalogat.

Agraïm a les persones i a les entitats les donacions de llibres i revistes que, des de l’inici, han contribuït a enriquir el nostre patrimoni bibliogràfic. Assenyalem a continuació algunes orientacions i criteris que poden servir d’ajuda.

La biblioteca es reserva el dret d’admissió dels documents donats tenint en compte l’interès i la utilitat dels fons esmentats per a la biblioteca i els seus usuaris.

L’acceptació de la donació es farà després de l’estudi de l’obra i la seva adequació al fons. Una vegada s’ha acceptat la donació, la biblioteca de UIC Barcelona es converteix en propietària de la donació, amb potestat per decidir-ne la ubicació, l’ús i la destinació final en funció de les seves necessitats. 

Posa’t en contacte amb la biblioteca abans d’enviar qualsevol donació: biblioteca@uic.es. T’especificarem les condicions de la donació i analitzarem la millor manera de fer l’enviament.