Màster en Planificació i Assessorament Jurídic-Fiscal

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
178,00€ / ECTS x 60 = 10.680,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Places
45
Horari
Dilluns a Dijous de 18.00 a 21.00 h. [exàmens els divendres]
Llengua
Castellà
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Sessions informatives
 • Pràctiques
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

Raons per cursar aquest Master

 1. Alta qualitat del professorat
 2. Metodologia moderna i pràctica
 3. Compatibilitat amb activitat professional
 4. Atenció personalitzada.

 

 

 

El programa Màster en Planificació i Assessorament Jurídic Fiscal, organitzat per UIC Barcelona en col·laboració amb Cuatrecasas, ofereix a joves graduats una especialització al més alt nivell en l'assessoria fiscal d'empreses i de particulars.

Presentació

En l'actualitat, l'assessoria fiscal qualificada és una de les sortides professionals de major demanda en el nostre sector. Per aconseguir un nivell d'excel·lència en aquesta matèria no son suficients els coneixements i la pràctica que resulten dels estudis universitaris. Per aconseguir els més alts estàndards de qualitat és imprescindible completar la formació cursant un màster d'especialització.

El Màter d'Assessorament Jurídic-Fiscal de UIC Barcelona és l'eina necessària per aconseguir aquesta elevada capacitació.

Aquest programa va més enllà del perfeccionament i l'aprofundiment en els ensenyaments en fiscalitat que s'obtenen a través del grau. Dissenyat per especialistes en l'assessoria fiscal, el Màster està plantejat amb la idea de facilitar a qui ho superi la possibilitat d'integrar-se en els equips on treballen els més prestigiosos especialistes a nivell nacional i internacional. Per això, el quadre docent integra als millors professionals dels despatxos de més alt nivell juntament amb alts funcionaris de l'Administració Tributària així com magistrats i professors d'universitat. El resultat buscat és que els alumnes del Màster donin el millor de si mateixos aconseguint resultats molt superiors a la mitjana. D'aquesta manera estaran en condicions de satisfer les exigències dels més prestigiosos despatxos i assessories i, alhora, es trobaran disposats a prestar els seus serveis professionals en les principals empreses capdavanteres d'aquest país.

Objectius

 1. L'excel·lent formació dels alumnes per a l'exercici de la professió de planificació i assessorament jurídic-fiscal de més alt nivell,
 2. Un model d'ensenyament transversal,
 3. Obtenir el màxim partit a la connexió entre el món acadèmic i el professional, i
 4. Aconseguir una visió panoràmica i completa de la realitat i situació econòmica actual.

A qui es dirigeix. Perfil d'ingrés

 • Graduats universitaris, especialment provinents de carreres jurídiques i econòmiques (Dret, ADE, Econòmiques).
 • Professionals recentment incorporats al mercat de treball de l'assessoria fiscal, que necessitin aprofundir a les diferents àrees tributàries, revisar els coneixements adquirits en l'exercici de la seva professió, i actualitzar la seva formació.
 • Professionals d'altres sectors, especialment auditors, directors financers i administratius, responsables de comptabilitat, gestors de patrimoni i banca corporativa, pels quals els coneixements en fiscalitat s'han convertit en un important complement del seu treball.

El Màster ha estat dissenyat perquè pugui ser compaginat amb l'activitat laboral, doncs s'entén com un element bàsic però alhora complementari amb l'exercici de l'activitat professional.

Competències. Perfil de sortida

Per aconseguir l'objectiu principal del Master, que és facilitar l'accés dels nostres alumnes a l'exercici professional de l'assessoria fiscal, intentem potenciar les competències pròpies de la professió sense oblidar la perspectiva humana i personal que ha d'estar present en tots ells. D'aquesta manera procurem que els nostres alumnes hagin adquirit, en la seva formació, alguns trets especialment distintius:

 • Grans treballadors: alta capacitat de treball personal i en equip
 • Excel·lents professionals: excel·lència en els coneixements professionals de tributs
 • Bons companys: amb habilitats personals i de lideratge per avançar en la seva carrera professional.
 • Millors persones: professionals amb perspectiva ètica en abordar els casos que se'ls plantegen
Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Comptabilitat per Fiscalistes Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Delicte Fiscal Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1.5
Impost sobre Patrimoni, Empresa Familiar, Obres d'Art i Planificació Fiscal Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Impost sobre Successions i Donacions Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
Procediments Tributaris Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Tributació Local Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
Consolidació Fiscal Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1.5
Fiscalitat Immobiliària Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Fiscalitat de Fundacions i Mecenatge Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Habilitats Comunicatives Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
IVA, Impostos Especials i Duanes Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Planificació Internacional Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 16
Reestructuracions Empresarials Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Treball Final de Màster Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Impost de Societats Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4.5
Preus de Transferència Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Sessions informatives

Pràctiques

El Master contempla la realització de pràctiques com un complement molt important al programa acadèmic Entre d’altres raons perquè suposen el colofó a una formació eminentment pràctica, seguint amb el fonament principal del pla docent.

Aquests són alguns dels despatxos i entitats que col·laboren amb la Facultat de Dret en matèria de pràctiques:

AGM DAS Seguros Oleart Abogados Cases Lacambra Grant Thornton Roca Junyent
Amat & Vidal-Quadras EY PwC CHR Legal Grupo Gispert Rousaud Costas Duran
Aquit Legal Fermín Morales Ramón y Cajal Clifford Chance Laboratorios Menarini Toda & Nel-lo Abogados
Baker & McKenzie Garrigues Rey Abogados Crowe Horwath Manubens Uría Menéndez
BM&A • Bufete Buigas Gilabert & Bofarull Ribas Asociados Cuatrecasas Martell Abogados Yúfera abogados
Molins & Silva        

 

Requisits d'admissió

Requisits d'admissió

 • Graduat en Dret, ADE, Econòmiques, o una altra titulació suficient, amb titulació o homologació a Espanya
 • Bon expedient acadèmic

Es valorarà especialment en els candidats les qualitats personals d'inquietud intel·lectual i determinació en l'execució de comeses, capacitat argumentativa i de treball, així com habilitat per treballar en equip amb iniciativa i amb sentit solidari.

Procés d'admissió

Si has decidit realitzar el MAF de UIC Barcelona, segueix aquests passos per completar el teu procés d'admissió.

1º Sol·licitud d'admissió on-line
2º Enviament de la documentació
 1. Copia simple del títol universitari o del document de convalidació del títol, o del resguard de pagament de la taxes d'emissió de títol.
 2. Còpia simple del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats, amb la nota mitjana (escala 1-10).
 3. Dues fotografies grandària carnet.
 4. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 5. Currículum professional.
 6. Carta d'exposició dels motius personals de l'alumne per triar el màster, amb especial referència a l'aplicabilitat dels coneixements adquirits (màxim 500 paraules).
 7. Certificat de nivell B2, equivalent o superior, de llengua anglesa.

(*) En el cas d'alumnes amb títol universitari oficial anés de la Unió Europea, se'ls comunicarà convenientment la documentació addicional necessària

3º Entrevista

Eventualment se li pot sol·licitar al candidat realitzar una entrevista amb la coordinadora del Màster.

Una vegada admès, podràs iniciar el teu procés de matriculació.

Criteris d'admissió

L'admissió en s'obté a partir d'una valoració ponderada per part del Comitè d'Admissions de la següent documentació:

 1. Carta de motivació.
 2. Expedient acadèmic.
 3. Currículum professional.

Beques i finançament

Descomptes

Descompto per a membres de Alumni.

A més, alguns col·lectius poden disposar de descomptes especials en programes determinats

Contacte

Informació i Admissions
Marta Subiñas
msubinas@uic.es
Telèfon / WhatsApp: +34 651 82 61 57

Facultat de Dret
Immaculada, 22
08017 Barcelona
Tel. 93 254 18 00