Curs Teòric-Pràctic Avançat per la Higienistes Dentals

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
2 semestres
Crèdits
3 ECTS
Preu
130,00 € / ECTS x 3 = 390,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
30
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

L’higienista dental és clau en la promoció de la salut bucal, té un paper important en totes les fases del tractament periodontal, des del diagnòstic, el control dels factors de risc de la malaltia, el tractament periodontal no quirúrgic, fins a la fidelització i el manteniment a llarg termini.

 

L’higienista dental conforma l’equip de responsables de la salut bucodental del pacient, juntament amb l’estomatòleg o odontòleg, i és essencial que tingui una visió general de l’odontologia per poder dirigir el tractament.

Objectius

 1. Actualitzar els professionals en el diagnòstic i el tractament de la malaltia periodontal i periimplantària.
 2. Gestionar procediments clínics específics per resoldre casos de difícil accés i complexitat tècnica.
 3. Repassar els conceptes més rellevants del raspat i allisat radicular.
 4. Adquirir conceptes bàsics d’odontologia preventiva
 5. Gestionar urgències mèdiques, gestionar el pacient especial i amb compromís mèdic.
 6. Proporcionar una visió completa de la patologia medicobucal.

Competències que ha d'adquirir l'alumne

El curs està estructurat en tres dies intensius i està dissenyat perquè l’alumne obtingui coneixements teòrics, així com habilitats basades en la pràctica clínica dels conceptes apresos. El curs aporta eines per organitzar el tractament i el seguiment dels pacients periodontals establint relació amb altres especialitats odontològiques.

A qui es dirigeix

El curs va adreçat a higienistes dentals.

Coordinadors del curs

 • Dr. José Nart
 • Dra. Neus Carrió
Section

Part teórica

Mòdul de periodòncia

 • Diagnòstic i tractament no quirúrgic de les malalties periodontals
 • El paper de l’higienista dental en els tractaments quirúrgics

L’objectiu és aprendre tots els conceptes causals, diagnòstics, pronòstic i de pla de tractament en la fase I periodontal. Aprendre alhora a realitzar el raspat i allisat radicular amb les seves diferents curetes i instruments. Un altre objectiu fonamental és aprofundir sobre l’esterilització de l’instrumental en la clínica dental; conèixer els principis de la cirurgia periodontal i aprendre l’instrumental quirúrgic específic de la cirurgia periodontal.

Mòdul d'odontologia preventiva

L’objectiu és aportar un programa teòric actualitzat tractant temes com els protocols de diagnòstic i els protocols de prevenció de la càries dental.

Mòdul de pacients especials i amb compromís mèdic. Patologia medicobucal

L’objectiu és formar higienistes coneixedors de les patologies mèdiques i farmacològiques que condicionin els tractaments dentals en pacients especials. També pretén donar coneixements clínics de patologia medicobucal per capacitar els assistents a ajudar en les proves diagnòstiques i gestionar les alteracions més freqüents que poden aparèixer en la cavitat oral.

Part pràctica

Seminarios de casos clínicos

Com documentar pas a pas els casos de pacients periodontals


Pràctiques amb pacients: Clínica Odontològica Universitària (CUO)

Pràctiques amb pacients. L’objectiu és posar en pràctica tots els conceptes que s’han après. Cada alumne tindrà la possibilitat d’aprofundir i resoldre els dubtes. Podrà treballar amb pacients i estarà supervisat per un odontòleg, un alumne del Màster en Periodòncia i un instructor del curs.


Pràctiques amb fantomes

Instrumentació en fantomes:

 1. Identificació de curetes, de les vores tallants i de l’estat de l’instrument.
 2. Afilat de curetes amb pedres
 3. Raspat i allisat radicular sobre fantomes: inserció, estabilització, fulcre i activació.
 4. Posicions de l’operador, visibilitat, il·luminació i separació.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Curs Teòric-Pràctic Avançat per la Higienistes Dentals Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dra. Carolina Mor, Dra. Mariana Baglivo, Dra. Blanca Paniagua, Dra. Cristina Vallés, Dra. Neus Carrió, Dr. Matteo Albertini, Dra. Nuria Bertos.

 

Prerequisits i admissió

Prerequisits d'admissió

Ser higienista dental.

Beques i finançament

Descomptes

5% de descompte per membres Alumni

Contacte

Informació i admissions

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

(+34) 93 504 20 00

infodonto@uic.es