Quins tipus de màsters i postgraus ofereix UIC Barcelona i en què es diferencien?

UIC Barcelona ofereix tres tipus d’estudis denominats de tercer cicle: màsters oficials, màsters propis i postgraus.

Els màsters oficials es reconeixen per la denominació de “Màster Universitari en”. Els màsters propis es reconeixen per la denominació “Màster en”. Els postgraus es reconeixen per la denominació “Postgrau en”.

Els màsters oficials són màsters de caràcter generalment investigador i donen accés a programes de doctorat. Aquests màsters tenen l’avaluació de qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), totes dues són membres de l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). El títol l’expedeix el Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya.

Els màsters propis i els postgraus són programes de caràcter professionalitzador i no donen accés a programes de doctorat. El títol l’expedeix UIC Barcelona i està avalat pel prestigi de la nostra universitat.

Quin diploma obtinc en finalitzar un màster o postgrau a UIC Barcelona?

En els màsters oficials, els diplomes els atorga el Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya per la qual cosa s’han de pagar prèviament unes taxes corresponents a l’expedició d’aquest títol. La recepció del diploma triga aproximadament un any a partir del pagament d’aquestes taxes.

En els màsters propis i en els postgraus, els diplomes els atorga la Universitat i estan avalats pel prestigi de la mateixa universitat, no tenen cap cost per a l’alumnat i disposen del segell i la signatura del rector de UIC Barcelona i del degà de cada facultat. El temps de recepció del diploma pot variar entre dos mesos i un any.

És molt important que l’alumne consulti amb la secretaria de la seva facultat uns quants mesos abans de finalitzar les classes del màster per informar-se del procediment d’expedició del títol, els terminis de lliurament i qualsevol altre dubte sobre aquest document.

Qualsevol altra legalització o segellat que pogués requerir-se al país d’origen de l’alumne no esmentat anteriorment és responsabilitat de l’alumne fer-ne la gestió.

Per a més informació sobre legalitzacions, consulta aquí.