13/04/2021

El pronòstic de les dents amb reabsorcions radiculars internes és bo quan se’n fa un diagnòstic i un maneig correctes

Així ho mostra l’article clínic publicat pel Dr. Xavier-Fructuós Ruiz Sánchez en la revista digital de Style Italiano Endodontics

La reabsorció radicular inflamatòria interna és una condició que produeix la destrucció dels teixits dentals durs. Les lesions traumàtiques, les condicions inflamatòries de la polpa, els procediments restauradors i/o el tractament ortodòntic són alguns dels factors que poden produir l’aparició d’aquesta mena de patologies.

No obstant això, una detecció precoç de la patologia es tradueix en un diagnòstic precís i en la presa de les decisions adequades per aconseguir el millor tractament. Així ho mostra l’article “Management of a perforating internal inflammatory root resorption in a maxillary central incisor”, publicat pel Dr. Xavier-Fructuós Ruiz Sánchez, professor de l’àrea d’Endodòncia, en la revista digital de Style Italiano Endodontics.

En l’article, el Dr. Ruiz mostra el cas d’un pacient amb una reabsorció inflamatòria interna en el qual es va detectar una comunicació amb els teixits periodontals a causa de la reabsorció i en el qual es va realitzar el tractament de conductes segellant el procés reabsortiu amb MTA (agregat de triòxid mineral). “Aquests casos descriuen la filosofia de treball que ensenyem a UIC Barcelona i, en concret, en el Màster Europeu en Endodòncia”, assegura el docent, “un diagnòstic i un tractament correctes són fonamentals per aconseguir un bon resultat, sempre enfocat al benefici dels nostres pacients”.