25/11/2020

La motivació ètica per treballar amb la família és una qualitat indispensable perquè les filles tinguin una posició més alta en l'empresa familiar, segons un estudi

L'esperit per actuar amb el millor interès cap a les diferents parts del negoci és una de les claus que explica la presència de filles en alts càrrecs d'empreses familiars, segons un estudi liderat per la investigadora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona Anna Akhmedova.

La poca representació de dones en llocs directius d'alt nivell en empreses familiars ha estat tradicionalment associada a les barreres de gènere. Ara, un estudi que ha liderat la investigadora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona Anna Akhmedova determina que hi hauna relació entre les barreres pròpies de les empreses familiars i els diferents tipus de motivació professionalde les filles que poden explicar la presència de successores en alts càrrecs d'aquest tipus d'empreses.

 “Hem analitzat les característiques de les dones que ocupen posicions de lideratge en les seves empreses familiars i les hem dividit en tres grups diferents a partir de les seves motivacions i les barreres familiars que s'han trobat”, afirma Akhmedova. “A més a més d’això, hem detectat l'important paper que tenen les motivacions ètiques, l'esperit per actuar amb la millor intenció cap a les diferents parts del negoci, per part de les successores”, assegura.

L'estudi s'ha publicat en la revista internacional Journal of Family Business Strategy i, a més d’Akhmedova, hi han participat els investigadors de UIC Barcelona Rita Cavallotti i Frederic Marimon i la investigadora de la Universitat de Lancaster Giovanna Campopiano.

Els autors han tingut en compte una mostra heterogènia en termes d'activitat econòmica per dividir les filles en tres categories: “Sense barreres”, “Reptadores” i “Racionals”. La primera categoria inclou totes aquelles filles que no han percebut barreres i que adopten una postura ètica impulsada per la intenció d'actuar amb el millor interès cap a l'empresa. En el cas de les filles “Reptadores”, tenen una motivació ètica i intrínseca, perquè a més d'estar disposades a treballar per i amb la família volen convertir-se en bones professionals. Finalment, les “Racionals” són aquelles que se senten atretes pel negoci pel desig d'ajudar la família i també per una bona compensació, flexibilitat i facilitat d'entrada, amb la qual poden aconseguir una posició alta. En aquest últim cas, la motivació és ètica i extrínseca.

En definitiva, la principal conclusió de la recerca és que la motivació ètica per ajudar i treballar amb la família és una qualitat indispensable perquè les filles puguin aconseguir una posició més alta dins de l'empresa. A més a més, l'estudi posa de manifest que hi haarquetips específics de filles en l'empresa que són prou fortes per superar un cert grau de resistència familiar.

Treball de referència:

Akhmedova, Anna; Cavallotti, Rita; Marimon, Frederic; Campopiano, Giovanna.“Daughters’ careers in family business: Motivation types and family-specific barriers”.Journal of Family Business Strategy, (2020).