17/12/2020

La periodontitis incrementa la inflamació sistèmica i el risc d'hipertensió arterial

Un nou estudi, publicat recentment a la revista Journal of Internal Medicine i liderat per investigadors de la Facultat d'Odontologia de UIC Barcelona i de l’Eastman Dental Institute de la University College London, suggereix que la inflamació sistèmica podria ser l’enllaç entre la malaltia periodontal i la hipertensió arterial

Els resultats d'un estudi previ del mateix grup van confirmar la relació entre periodontitis i hipertensió (https://doi.org/10.1093/cvr/cvz201), no obstant això, els mecanismes que sustenten l'associació entre aquestes dues malalties no s'havien investigat prèviament.

La periodontitis està estretament vinculada a la hipertensió i la inflamació sistèmica és, en part, un mediador d'aquesta associació. Aquesta és una de les principals conclusions que mostra l'estudi Is Systemic Inflammation a Missing Link Between Periodontitis and Hypertension? Results from Two Large Populations-based Surveys. En el projecte, que forma part de la tesi doctoral de la professora Eva Muñoz, hi han participat també el Dr. José Nart i el Dr. Queralt Miró, tots dos investigadors de UIC Barcelona.

Aquest estudi transversal es va dissenyar amb l'objectiu d'investigar la relació entre la periodontitis i la hipertensió i al seu torn analitzar el paper de la inflamació sistèmica com a mediador de l'associació. Per a això, els investigadors van dur a terme l'anàlisi de bases de dades internacionals (NHANES i KNHANES), que disposen de mostres representatives de les poblacions dels Estats Units i Corea del Nord. Es van realitzar models de regressió lineal, logística i anàlisi de mediació.

“Els resultats de l'estudi van corroborar que participants amb periodontitis tenien un 60 % de risc més alt de patir hipertensió que els participants amb genives sanes” explica Eva Muñoz, autora principal de l'estudi, “aquestes associacions van ser independents de l'edat, el sexe, el grau de tabaquisme i el consum d'alcohol, entre altres variables”. A més a més, marcadors d'inflamació sistèmica com la proteïna C reactiva i el recompte de leucòcits eren elevats en pacients amb periodontitis, i van actuar com a mediadors d'aquesta associació.

Aquest estudi suggereix que la inflamació sistèmica causada per la periodontitis podria comportar un increment de pressió arterial. “Si es prova que aquesta associació és causal, el tractament de la periodontitis no solament estaria enfocat a una millora en la salut bucodental, sinó que també podria representar un nou tractament no farmacològic per ajudar al control de la hipertensió arterial i reduir les seves complicacions”, comenta Eva Muñoz.