12/02/2021

La professora Montserrat Gas Aixendri participa en un seminari internacional sobre llibertat de religió i igualtat de gènere

La professora de la Facultat de Dret ha exposat els reptes que presenta la intersecció d’aquests dos drets fonamentals en el context de la recerca acadèmica.

La Dra. Montserrat Gas Aixendri, professora de la Facultat de Dret de UIC Barcelona, ha participat com a ponent en el seminari internacional Global Law and Religion que ha organitzat la Universitat Centreeuropea de Viena sobre llibertat de religió i igualtat de gènere, que s’ha fet a partir de l’informe presentat al Consell dels Drets Humans el 2020 del relator especial sobre la llibertat de religió o de creences de les Nacions Unides (ONU), Ahmed Shaheed.

En la seva intervenció, Gas ha exposat els reptes que presenta la intersecció de dos drets fonamentals com la llibertat religiosa i la igualtat de gènere en el context de la recerca acadèmica. També ha destacat que la igualtat de gènere no és un concepte unívoc, sinó que és obert i permeable a les diferents cultures i sensibilitats. En aquest sentit, ha afegit que no s’ha d’oposar la religió a la igualtat de gènere i que, en cas de conflicte, cal fer una ponderació dels drets adequada ilimitar-los només quan sigui necessari. Per acabar, ha incidit en la neutralitat dels estats, que no poden imposar determinades visions sobre la igualtat de gènere als grups religiosos, i en l’autonomia de les entitats religioses a l’hora de trobar els equilibris de gènere que conjuguin amb les seves pròpies creences.

En el seminari internacional, hi han participat, a més a més d’Ahmed Shaheed, el seu predecessor en el càrrec de relator especial sobre la llibertat de religió o de creences de l’ONU, Heiner Bielefeldt, i professors i especialistes en la matèria de diferents universitats d’Europa.