14/07/2022

Ricardo María Jiménez analitza l’impacte dels ODS en els informes de RSC

Al costat de Joan Fontrodona i sota el títol “The impact of the SDGs on non-financial corporate communications: An analysis of CaixaBank reports (2013-2019)”, s’ha estudiat el cas de l’entitat CaixaBank i s’ha conclòs com a positiu l’ús dels objectius de desenvolupament sostenible

El professor la Facultat de Dret i Humanitats de UIC Barcelona Ricardo María Jiménez ha publicat recentment, al costat del catedràtic d’Ètica de l’IESE Joan Fontrodona, un article en la prestigiosa revista acadèmica Ibèrica Journal en el qual analitzen com els objectius de desenvolupament sostenible, els coneguts ODS, han influït en la configuració del discurs dels informes de responsabilitat social corporativa (RSC) de les empreses. Sota el títol “The impact of the SDGs on non-financial corporate communications: An analysis of CaixaBank reports (2013-2019), els investigadors han pres com a cas concret per al seu estudi els informes no-financers de l’entitat CaixaBank des del 2013 fins al 2019.

Tenint com a context un mercat i una economia en evolució constant, sobretot pel que fa a la responsabilitat social, l’objectiu principal dels professors amb aquest estudi és examinar com canvien les comunicacions corporatives a mesura que canvien els entorns en els quals operen les empreses i, més concretament, com la visibilitat creixent que es dona als ODS en la societat en general ha afectat la comunicació pública de la informació no-financera de les empreses.

Els autors, per fer el seu treball, han emprat un mètode híbrid d’anàlisi que inclou algunes tècniques de la lingüística de corpus i l’enfocament del framing. Com a conclusió indiquen que en els informes no-financers de l’entitat analitzada del 2013 al 2017 es revela un master frame o marc d’acció col·lectiva clar, amb avaluació negativa per la influència de la crisi econòmica. En canvi, en els informes de 2018 i 2019, els ODS exerceixen una funció vertebradora, i donen coherència i consistència als discursos.

La recerca, que s’ha dut a terme atès l’interès creixent per l’estudi del discurs corporatiu de les empreses, mostra, des del punt de vista de la metodologia lingüisticodiscursiva, que l’ús de les tècniques de la lingüística de corpus en combinació amb l’anàlisi de framing pot ajudar a analitzar els canvis en el discurs de les empreses sobre la sostenibilitat. A més, és un mètode eficaç d’estudi dels informes no-financers.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)