15/03/2023

UIC Barcelona celebra 25 anys al Saló de l’Ensenyament

UIC Barcelona és un altre any al Saló de l’Ensenyament, el curs en què celebra el 25è aniversari. Una vintena de voluntaris atenen el públic assistent a l’estand de la Universitat des d’avui dimecres 13 de març fins diumenge 17 de març, i els expliquen l’oferta acadèmica de la Universitat i els elements diferenciadors de cadascun dels 16 graus, de les 33 dobles titulacions internacionals i, en definitiva, de tota l’oferta que s’ofereix.

El Saló de l’Ensenyament és una de les fires educatives i formatives més importants del país; es fa a la Fira de Barcelona des d’avui fins diumenge, amb 220 expositors i una àmplia oferta formativa. L’estand informatiu de la Universitat està ubicat al palau 1 (estand E-522) del recinte de Montjuïc, on s’exposa la formació acadèmica que ofereix: setze graus universitaris, una trentena de dobles titulacions internacionals, quinze màsters oficials, més de seixanta programes de postgrau i formació contínua i quatre programes de doctorat.

El Saló l’ha inaugurat oficialment aquest matí el conseller d’Educació, l’Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, i el conseller de Recerca i Universitats, l’Hble. Sr. Joaquim Nadal. Durant la comitiva institucional, el conseller ha visitat l’estand de UIC Barcelona i ha saludat el rector, el Dr. Alfonso Méndiz, que li ha pogut comentar l’oferta acadèmica de la Universitat que es presenta al Saló, tot destacant l’aposta per la simulació i la innovació docent, la trentena de dobles titulacions internacionals o el grau en Bioenginyeria, formació capdavantera a Espanya, entre d’altres.