26/01/2024

UIC Barcelona col·labora en l’elaboració d’una llista de recomanacions sobre l’ús responsable de pantalles

La Plataforma per a l’Educació Mediàtica (PEM), en un projecte liderat pel Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), ha presentat una guia de recomanacions d’orientació pedagògica per fer un ús responsable de les pantalles, des de la primera infància fins a l’edat adulta. Marta Narberhaus, professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació, hi ha participat en representació de UIC Barcelona

L’elaboració d’aquestes orientacions ha quedat plasmada en un seguit d’infografies en què queden remarcats els factors clau. Els missatges principals de les recomanacions, des d’un punt de vista pedagògic, són essencials a l’hora d’educar en l’alfabetització digital que la PEM posa a disposició de les famílies, la comunitat educativa i la societat en general.

Aquest projecte, en marxa durant el curs 2022-2023, ha comptat amb la participació d’un grup de treball coordinat per Miquel Àngel Prats, de la Universitat Blanquerna-Ramon Llull, amb la participació, també, d’Alba Castellví, experta i formadora en alfabetització mediàtica; Mònica Figueras, de la Universitat Pompeu Fabra; Sara Malo, de la Universitat de Girona; Diego Muñoz, de la Cooperativa ACTU, i Marta Narberhaus, professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona.

La llista de recomanacions representada en les infografies promou un seguit de consells a mena de guia general i específica per a diversos grups d’edat. El projecte va dirigit des de la primera infància fins a l’edat adulta, tant en entorns familiars i d’oci com en centres educatius. La guia està enfocada des del vessant de la pedagogia positiva i posa l’accent en l’acompanyament digital.

El marc conceptual del projecte sorgeix del fet que les tecnologies no són perjudicials intrínsecament, sinó que cal entendre-les com una oportunitat. En aquest sentit, segons l’estudi, és essencial integrar-les amb cura i responsabilitat en l’educació i la vida familiar, sempre mitjançant un bon acompanyament digital. És a dir, proporcionar una relació activa i constant que posi criteris reconeguts en l’ús de les pantalles i estableixi uns límits és fonamental per aconseguir l’objectiu de l’alfabetització digital.