11/05/2022

UIC Barcelona i l’EAP Sardenya col·laboren per potenciar la docència i la recerca sobre salut familiar i comunitària

El reconeixement universitari per part de UIC Barcelona consolida l’experiència de l’EAP Sardenya en l’àmbit assistencial, de docència i de recerca en atenció primària

UIC Barcelona i l’Equip d’Atenció Primària Sardenya (EAP Sardenya) reafirmen, amb aquest conveni de col·laboració, la condició universitària de l’EAP Sardenya, com a part del projecte de UIC Barcelona en l’àmbit de formació dels graus de salut. La col·laboració de les dues institucions s’estableix per a la formació clínica i sanitària dels alumnes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, així com per potenciar les carreres acadèmiques i investigadores dels professionals amb l’objectiu de mantenir la qualificació docent i la satisfacció dels estudiants en el grau més alt. 

Amb la signatura del conveni de col·laboració, totes dues institucions es comprometen a posar en marxa nous projectes docents i de recerca, especialment aquells que vagin encaminats a la recerca en l’àmbit de la salut familiar i comunitària i l’atenció primària. Al mateix temps, promouen una utilització adequada dels recursos sanitaris, humans i materials de l’EAP Sardenya per a la docència universitària present i futura, a tots els cicles universitaris, afavorint així la millora contínua de la qualitat.

En la signatura del conveni han estat presents el Dr. Alfonso Méndiz, rector de UIC Barcelona, i el Dr. Jaume Sellarés, director de l’EAP Sardenya.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)