21/05/2021

UIC Barcelona llança quatre "calls" competitives per contractar investigadors predoctorals

El Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de UIC Barcelona fan una crida conjunta per anunciar el llançament de quatre convocatòries competitives per contractar investigadors predoctorals

De les quatre posicions, tres són de caràcter general i estan obertes a la comunitat.

L’objecte d’aquesta convocatòria general és concedir tres contractes predoctorals de recerca per a la formació de personal investigador de UIC Barcelona, amb fons propis de la Universitat. Poden participar en aquesta convocatòria les persones que hagin superat els requisits per accedir al programa de doctorat en el moment d’incorporació. Les bases d’aquesta convocatòria es poden consultar aquí.

L’altra posició és del Departament de Medicina (Àrea d’Epidemiologia i Salut Pública).

Els candidats que vulguin sol·licitar aquesta plaça podran fer-ho a través del web de UIC Barcelona, en el qual queden definides les condicions de la plaça i el procés de contractació, o mitjançant el següent enllaç: Epidemiology and Public Health

El procés de selecció segueix les línies marcades en el distintiu HR Excellence in Research (HRS4R) que va obtenir UIC Barcelona el maig de 2018, i que garanteix un procés de contractació obert, transparent i basat en el mèrit, que aposti en tot moment pel millor talent.