Finançament Cultural

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 09-01-2023 al 31-03-2023
Crèdits
3 ECTS
Preu
162,00€ / ECTS x 3 = 486,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
 • Inici
 • Programa
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

El curs té com a finalitat dotar el gestor cultural dels coneixements necessaris per a la gestió financera de projectes i institucions culturals. Fa incidència especialment en la gestió d’empreses culturals, com ara editorials, museus i arxius. Va adreçat a professionals dels diferents sectors de la cultura.

Objectius

La nostra assignatura introduirà l'alumnat en el coneixement de les legislacions privada i pública de tota societat mercantil. Incidirem de manera particular en aquelles lleis que afecten la gestió de les administracions públiques i la gestió del món cultural. Així, l'alumne es trobarà en una situació adequada per treballar en els òrgans de gestió i direcció de les diferents empreses i administracions públiques que gestionen la cultura en el nostre país. També hauran adquirit suficients coneixements i referències per decidir-se a aprofundir en l'estudi de la matèria a través de cursos, màsters o carreres universitàries específics.

Direcció i coordinació

Direcció
Dra. Marta Crispí Cantón
Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, Máster en museología per la Universidad de Alcalá de Henares.
Ha estat professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Internacional de Catalunya. Ha treballat com a responsable de continguts al projecte museològic i avantprojecte museogràfic de Linguamón Casa de les Llengües realitzat pel Laboratori de Cultura de la Fundació Barcelona Media, com a tècnica de museus a la Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i ha estat la directora del projecte de difusió de la visita del monestir de Sant Joan de les Abadeses contractat pel Consorci Ripollès Desenvolupament. Ha publicat diversos articles i sobre art medieval i iconografia en revistes i catàlegs d’exposicions. Des d’agost del 2012 és la directora del Màster Universitari en Gestió Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya.

Coordinació acadèmica
Naghieli Amarista
Llicenciada en Història de l’Art amb especialització en Arts Plàstiques per la Universitat Central de Veneçuela (2006). La seva tesi va investigar el tema de la transformació de la comunicació entre l’espectador i l’obra d’art a través de la interactivitat digital. Part d’aquesta recerca va ser publicada al llibre Estéticas del Media Art, editat pel grup EUMEDNET, de la Universitat de Màlaga. Màster en Gestió Cultural per UIC Barcelona (2014), ha estat assistent de recerca a l’Institut d’Investigacions de la Comunicació de la Universitat Central de Veneçuela (ININCO-UCV). Ha treballat com a assistent de catalogació i conservació en el fons de Garanties de Dipòsits i Protecció Bancària de Veneçuela, i també ha estat gestora i comunicadora cultural a SWAB Barcelona, Fira Internacional d’Art Contemporani. Amb especialització en Arts Plàstiques.

Section

Programa i assignatures

L’objectiu d’aquesta assignatura és donar a l'alumnat les eines adequades per a la gestió de l’empresa cultural, amb especial incidència en l’àrea econòmica. Per fer-ho s’elaboren, s’executen i es liquiden pressupostos i s’estudien els conceptes més importants relacionats amb comptes de resultats, balanços i altres aspectes de la vida econòmica de les empreses. Paral·lelament, s’estudien les eines i la legislació més destacada amb què ha de tractar un gestor cultural: tributació, subvencions, contractació, etc.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Finançament Cultural Tipus: OB Període: Segon trimestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Miquel Bastons
Doctor en Filosofia per la Universitat de Navarra i Doctor en Direcció d'Empreses per l'IESE. Professor agregat de la Universitat Internacional de Catalunya. Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UIC. Autor de llibres i articles especialitzats en el procés de presa de decisions en les organitzacions.Doctor en Filosofia per la Universitat de Navarra i Doctor en Direcció d'Empreses per l'IESE. Professor agregat de la Universitat Internacional de Catalunya. Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UIC. Autor de llibres i articles especialitzats en el procés de presa de decisions en les organitzacions.

 

Requisits d'admissió

Sol·licitud d'admissió

Per inscriure't o rebre més informació, si us plau, omple el formulari d'admissió.

 

Criteris d'admissió

Si estàs interessat en aquest curs de formació contínua de la UIC, pots realitzar el procés d'admissió seguint aquests senzills passos:

 1. Emplena el formulari de sol·licitud d’admissió
 2. Lliura personalment a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats (Immaculada 22, 08017, Barcelona) o per correu electrònic (infohuman@uic.es) la documentació següent:
 • 2 fotografies de mida carnet
 • Fotocòpia del DNI o el passaport
 • Currículum vitae actualitzat
 • Carta de motivació

Beques i finançament

Preu

Curs 2018/2019

 • 420 € (3 crèdits a 140 €/cr.)

Descomptes

10% de descompte per a membres de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UIC.

A més a més, alguns col·lectius poden disposar de descomptes especials en programes determinats, que s'especifiquen a cada una de les fitxes.