Postgrau en Gestió Cultural

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 02-10-2023 al 29-03-2024
Crèdits
15 ECTS
Preu
167,00€ / ECTS x 15 = 2.505,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
Places
30
Horari
De dilluns a dijous i divendres alterns de 17h a 21h
Llengua
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Requisits d'admissió
 • Preguntes freqüents

El gestor cultural és un professional amb un perfil polivalent i multidisciplinari la feina del qual és en el mateix centre dels projectes i les polítiques culturals. Al costat d’un bagatge cultural ric i l’interès per les arts i la creació, el gestor cultural necessita conèixer a fons els processos de treball que giren entorn de la gestió d’un projecte o d’una institució cultural: disseny i programació de serveis i productes, estratègies de màrqueting i comunicació, gestió d’equips humans, recerca i administració de recursos financers, qüestions jurídiques sobre els artistes, les obres d’art, els productes culturals i la propietat intel·lectual.

El Postgrau en Gestió Cultural ofereix les bases teòriques i pràctiques d’aquestes eines de gestió aplicades als sectors diversos que componen l’ampli entramat de la cultura.

Aquest programa té dos grups: s'imparteix tant en castellà, com en anglès. 

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

Està dirigit a graduats, licenciats o diplomats que desenvolupen una activitat professional i volen ampliar la seva formació en àrees de la gestió cultural.

Sortides professionals

El compromís de UIC Barcelona és proporcionar a l’alumnat la millor preparació acadèmica. Això es complementa amb l’interès per posar al seu servei els instruments adequats que en facilitin la inserció laboral.

Els graduats del Postgrau en Gestió Cultural adquireixen les competències necessàries per treballar en els àmbits següents:

 1. Gestió de serveis o projectes culturals en l’àmbit públic (tant local, comarcal, autonòmic com estatal) o centres d’administració mixta: administracions, museus, teatres, centres culturals, equipaments multiculturals, etc.
 2. Gestió d’empreses en l’àmbit privat que ofereixen serveis o productes culturals com productores cinematogràfiques, empreses de disseny de continguts culturals per via digital, gestores de projectes de dinamització del patrimoni, galeries d’art, fundacions, empreses dirigides al desenvolupament del turisme cultural, productores de festivals de teatre, cinema o dansa, empreses o ONG dedicades a la cooperació cultural internacional, etc.
Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Instruments per a la Gestió de la Cultura Tipus: OB Període: Primer trimestre ECTS: 3
Màrqueting Cultural Tipus: OB Període: Primer trimestre ECTS: 3
Aspectes Jurídics de Museus i Fundacions Tipus: OB Període: Segon trimestre ECTS: 3
Comunicació i Infomació Cultural Tipus: OB Període: Segon trimestre ECTS: 3
Finançament Cultural Tipus: OB Període: Segon trimestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2022-2023

Primera convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 17 de desembre del 2021.
 • Entrevistes online amb els candidats preseleccionats: del 10 al 19 de gener del 2022* 
 • Comunicació dels resultats: 21 de gener del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 4 de febrer del 2022

*A causa de les vacances de Nadal, el termini entre la finalització d'entrega de documents a les entrevistes és major que a la resta de convocatòries.

Segona convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 25 de febrer del 2022
 • Entrevistes online amb els candidats preseleccionats: del 1 al 11 de març del 2022 
 • Comunicació dels resultats: 14 de març del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 28 de març del 2022

Tercera convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 7 d’abril del 2022
 • Entrevistes online amb els candidats preseleccionats: del 19 al 25 d’abril del 2022 
 • Comunicació dels resultats: 26 d’abril del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 10 de maig del 2022

Quarta convocatòria d'admissió (només si queden places)

 • Termini per lliurar els documents: 16 de maig del 2022
 • Entrevistes online amb els candidats preseleccionats: del 17 al 20 de maig del 2022 
 • Comunicació dels resultats: 23 de maig del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 6 de juny del 2022

*En cada fase, es notificarà als candidats si:

a) Han estat admesos, i, en aquest cas, rebran una carta d’admissió amb instruccions per reservar la plaça juntament amb el pagament del dipòsit d’inscripció. Només es confirmarà l’admissió una vegada rebut el pagament;

b) Han entrat en una llista d’espera: la candidatura es revisarà de nou en la convocatòria d’admissió següent, o

c) No han estat admesos.

Requisits d'admissió

Criteris d'admissió

L’accés al Postgrau està obert a titulats i graduats universitaris i diplomats de qualsevol disciplina. És necessari realitzar una prova d’admissió i una entrevista personal. S’estudiaran totes les candidatures en què es compleixin els requisits establerts en les vies d’accés. La decisió sobre l’admissió es realitzarà en funció dels criteris següents:

 • Expedient acadèmic universitari
 • Currículum vitae (no cal experiència prèvia, però es valorarà)
 • Carta de motivació

Reserva i matrícula

Superat el procés d'admissió, s'ha de fer l'ingrés del 20% del total del preu del postgrau (360 euros), en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió.

Un cop formalitzada la matrícula, s'ha d'abonar en un pagament únic el 80% restant.

Preguntes freqüents

Què són els crèdits ECTS?

El crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) és la unitat que serveix per comptabilitzar totes les activitats que duu a terme l’estudiant dins del procés de formació: hores de classe —teòriques i pràctiques—, hores d’estudi, seminaris, treballs, pràctiques i projectes, preparació i realització d’exàmens o altres proves d’avaluació. Cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant.

Quina diferència existeix entre el Màster i els postgraus en Gestió Cultural?

El Màster Universitari en Gestió Cultural de UIC Barcelona té una càrrega acadèmica i de treball més gran. Com a conseqüència, ofereix una visió més global de la gestió cultural que es complementa amb el projecte final de màster i les pràctiques professionals.

Els postgraus, pel seu format més reduït, són una opció òptima per a les persones que compaginen feina i estudi o bé realitzen paral·lelament altres cursos. Estan dirigits a graduats, llicenciats o diplomats que desenvolupen una activitat professional i volen ampliar la formació en àrees clau de la gestió cultural. Les assignatures que constitueixen el pla d’estudis dels diferents postgraus formen part del currículum acadèmic del Màster.

El Màster Universitari en Gestió Cultural de UIC Barcelona és una titulació oficial de postgrau adaptada a la normativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Els postgraus són, a tota la UE, títols propis de les universitats que els imparteixen.

Els postgraus tenen pràctiques externes? En cas contrari, es podrien pagar els crèdits de les pràctiques per poder-les cursar?

UIC Barcelona no ofereix pràctiques externes als estudiants dels programes de postgrau. Tampoc no es pot pagar la pràctica com a assignatura addicional al postgrau.

Sent alumne de postgrau, em puc canviar al Màster i que se’m reconeguin les assignatures cursades?

En cas que un alumne de postgrau es vulgui canviar al Màster, l’acceptació de la seva sol·licitud dependrà de la data en què sol·liciti el canvi. No es podrà matricular al Màster si ha transcorregut més d’un mes des de l’inici de l’any acadèmic.

Si bé els alumnes de postgrau cursen les assignatures conjuntament amb els alumnes de Màster, aquestes no es poden reconèixer en el currículum del Màster, ja que no es tracta d’un títol oficial.

Puc cursar assignatures del Màster encara que no siguin del meu programa de postgrau?

Els alumnes de postgrau cursen les seves assignatures conjuntament amb els alumnes de Màster, tanmateix, no totes les assignatures del Màster estan incloses en el programa de postgrau. Per tant, els alumnes de postgrau no poden cursar assignatures de màster que no pertanyin al programa de postgrau.

En cas de voler realitzar una assignatura del programa de Màster que no pertanyi al postgrau, l’alumne té l’opció de matricular-se en aquesta assignatura com a “Formació contínua”. Totes les assignatures es poden cursar com a formació contínua.

Puc assistir a les visites i activitats del Màster sent de postgrau?

El programa acadèmic del Màster Universitari i dels postgraus en Gestió Cultural de UIC Barcelona ofereixen conjuntament als alumnes visites d’estudi (study visits) i viatges professionals a institucions i equipaments culturals.

A més, els dos grups d’alumnes tindran conjuntament sessions magistrals o master classesa càrrec de professionals especialitzats del sector.