A UIC Barcelona pots certificar els teus coneixements d'anglès i de català.

Pots acreditar el teu nivell d'anglès mitjançant certificats propis lligats a la superació dels cursos presencials i semipresencials, o bé a través de les dues convocatòries anuals del CLUC B2 d'anglès, que és el certificat de llengües de les dotze universitats de Catalunya.

El teu coneixement de llengua catalana el pots acreditar a través dels certificats reconeguts per les universitats catalanes que t’ofereix la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya).

Certificats reconeguts

Altres llengües