A UIC Barcelona pots certificar els teus coneixements d'anglès i de català.

Pots acreditar el teu nivell d'anglès mitjançant certificats propis lligats a la superació dels cursos presencials i semipresencials, o bé a través de convocatòries anuals independents d’exàmens oficials.

El teu coneixement de llengua catalana el pots acreditar a través dels certificats reconeguts per les universitats catalanes que t’ofereix la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya).

Certificats reconeguts