Universitat Internacional de Catalunya

Grup i línies de recerca

MULTIMAT (Grup de Recerca en 'Multilingualism Matters')

 

El grup de recerca MULTIMAT de l’Institute for Multilingualism de UIC Barcelona investiga el desenvolupament del multilingüisme mitjançant l’adquisició del llenguatge en un context natural, en un context d’immersió o en un context d’aprenentatge formal.

Fem recerca en lingüística aplicada en aquests tres camps específics:

  • Els efectes dels enfocaments d’Integració de Continguts i Llengua en l’Educació Superior o ICLES (ICLHE en les sigles en anglès), Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua o AICLE (CLIL en les sigles en anglès) i Anglès com a Llengua Estrangera o ALE (EFL segons les sigles en anglès) en els guanys lingüístics a tots els nivells educatius.
  • Les interaccions socials i les seves conseqüències per a l’ensenyament, l’aprenentatge i el desenvolupament del professorat en els contextos d’ICLES, AICLE i Anglès com a Llengua Vehicular (DUA, Docència Universitària en Anglès)
  • L’adquisició i l’aprenentatge de català, castellà, llengües estrangeres i llengües d’herència o familiars a Catalunya.

Helena Roquet, PhD

Mandy Deal, PhD

Natalia Evnitskaya, PhD

Angélica Carlet, PhD

Noelia Navarro

Janine Knight, PhD

Marta Segura

Monica Clua

Yagmur Elif Met

Sílvia Perpiñán

Júlia Barón