8th Spring Research Conference

Teaching, learning and communicating in multilingual contexts

8th Spring Research Conference - Teaching, learning and communicating in multilingual contexts

24 de març de 2023. Saló de Graus (Campus Barcelona)

Sobre l'Spring Research Conference

Des del curs 2014-2015, cada primavera, l’Institute for Multilingualism organitza un seminari de recerca que té lloc a les instal·lacions de UIC Barcelona. El que va començar com un seminari a petita escala ha crescut fins a convertir-se en una trobada internacional, i aquest any, per primera vegada, celebrem la Spring Research Conference. El nostre principal objectiu és proporcionar l’espai als investigadors experts en lingüística, lingüística aplicada i psicolingüística per intercanviar els avanços en la recerca sobre temes relacionats amb l’ensenyament, l’aprenentatge i l’adquisició de llengües i l’educació plurilingüe.

Des del 2014, s’han celebrat set edicions de l’Spring Research Seminar, cada any, amb una o dues sessions plenàries amb conferenciants convidats d’altres universitats, com la Dra. Ruth Breeze (Universitat de Navarra), la Dra. Emma Dafouz (Universitat Complutense de Madrid), la Dra. Cristina Escobar Urmeneta (Universitat Autònoma de Barcelona), el Dr. Roger Gilabert Guerrero (Universitat de Barcelona), el Dr. David Lasagabaster (Universitat del País Basc), la Dra. Imma Miralpeix (Universitat de Barcelona), el Dr. Joan Carles Mora (Universitat de Barcelona), la Dra. Carmen Muñoz (Universitat de Barcelona), la Dra. Carmen Pérez Vidal (Universitat Pompeu Fabra) o la Dra. Elisabet Pladevall (Universitat Autònoma de Barcelona).

L’eix principal de recerca de l’Institute for Multilingualism i del grup de recerca GRAM se centra en l’estudi dels diferents contextos d’aprenentatge de llengües, especialment de llengües estrangeres. Principalment, ens interessa el desenvolupament del multilingüisme en un context natural, d’immersió lingüística o d’aprenentatge formal.