El Departament de Lingüística Aplicada ofereix ajuts econòmics per a la revisió de textos de recerca en català o en una tercera llengua (anglès, alemany, francès o italià). Aquests ajuts estan destinats al personal docent i investigador de UIC Barcelona, i també als doctorands becats per UIC Barcelona.

En el cas del català, les correccions es realitzen internament pel nostre equip de tècnics lingüístics. Les sol·licituds s’atenen per ordre d’arribada i fins a esgotar el pressupost corresponent.

En el cas de les terceres llengües, en canvi, les correccions es gestionen directament pels autors i s’ofereix un ajut econòmic per article o publicació. Amb l’objectiu d’incentivar la publicació del personal investigador novell, l’import màxim és de fins a 400 € per document científic, i s’accepten els articles condicionats per revisions majors i menors.

Oferim dues convocatòries l’any, una per cada semestre. Per sol·licitar els ajuts, només cal que empleneu el formulari corresponent:

Si teniu cap dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic multiling@uic.cat.

Convocatòria de gener a juny

Revisió de textos científics en català

Revisió de textos científics en terceres llengües

Convocatòria de juliol a desembre

Revisió de textos científics en català

Revisió de textos científics en terceres llengües