Revisió lingüística del català i altres llengües

L’Institute for Multilingualism ofereix ajuts econòmics per a la revisió de textos de recerca en català o en una tercera llengua (anglès, alemany, francès o italià). Aquests ajuts estan destinats al personal docent i investigador amb dedicació plena o exclusiva.

En el cas de les terceres llengües, les correccions es gestionen directament pels autors i l’Institute ofereix un ajut econòmic per article o publicació. S’ofereixen dues convocatòries anuals de revisió lingüística d’un article, llibre o projecte de recerca al personal docent i investigador de plantilla amb dedicació plena o exclusiva, amb un límit de 400 euros per document.

En el cas del català, en canvi, les correccions les realitza la Unitat de Català. Les sol·licituds s’atenen per ordre d’arribada, i fins a esgotar el pressupost corresponent.

Com a novetat, s’atenen no només els articles acceptats per publicar, sinó també articles condicionats per revisions majors i menors, ja que la prioritat és ajudar els doctors novells.

Per sol·licitar els ajuts, només cal que empleneu aquests formularis i els envieu, juntament amb la documentació justificativa, a correccions@uic.cat (revisions de català) i a multiling@uic.cat (revisions de terceres llengües).

Revisió lingüística de textos de recerca en català