Marta Segura és becaria predoctoral a UIC Barcelona, dins del programa de doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats. La seva tesi, codirigida per la Dra. Helena Roquet i la Dra. Júlia Barón, se centra en l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera a través de l’ensenyament basat en continguts o CBI (Content-Based Instruction) en l’educació infantil. Abans d’iniciar els estudis de doctorat, Marta Segura es va graduar en Traducció i Interpretació (UPF), en l’especialització de traducció jurídica i administrativa, en anglès i francès. També va cursar el Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada (UPF), la tesi final del qual estudiava els efectes de l’AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) en l’educació primària i secundària. Posteriorment va cursar el Màster en Formació del Professorat de Secundària en l’especialitat d’anglès (UB).