Traducció i revisió lingüística del català, el castellà i altres llengües

Són textos institucionals els documents que es publiquen en nom de UIC Barcelona (pàgina web, cartells, cartes oficials, comunicats, certificats, programes d’estudis, notícies i documents promocionals, notes de premsa, noms de titulacions, facultats i càrrecs, agendes i programes d’actes, etc.).

Si l’usuari és competent en català, és preferible que els textos es redactin en aquesta llengua, perquè en fem la revisió.

Adreces d’atenció a l’usuari:

  • translations@uic.cat, per al servei de traduccions a l’anglès de textos institucionals.
  • correccions@uic.cat, per al servei de traduccions i revisions lingüístiques del català i del castellà de textos institucionals.