Els textos docents es divideixen en dues categories: material docent del professorat i guies docents dels plans d’estudi.

Material docent

Revisió lingüística només del català

Les sol·licituds s’atenen per ordre de recepció i d’acord amb els criteris establerts, fins a esgotar el pressupost destinat a aquest servei.

Per sol·licitar la revisió docent, cal emplenar i enviar el formulari següent a correccions@uic.cat:

No oferim el servei de revisió lingüística de material docent en anglès, ni en castellà. 

Guies docents

Revisió lingüística del català, el castellà i l’anglès

Es revisen les guies docents fins a esgotar el pressupost destinat a aquest servei, i d’acord amb els criteris pactats amb el Servei d’Innovació i Qualitat Educativa (SIQE):

  1. Revisió de les guies docents de les noves titulacions de grau, màster i postgrau.
  2. Revisions quinquennals de les guies docents de titulacions oficials (grau i màsters oficials).

Per sol·licitar una revisió de guies docents, envieu un correu a multiling@uic.cat.