Secció

Campus Barcelona – Edificis Gamma i Delta
C/ Terré, 11-19
08017 Barcelona
Tel.: 93 254 18 00

multiling@uic.cat

41.407079, 2.121378

Campus Sant Cugat
C/ Josep Trueta, s/n
(Hospital General de Catalunya)
08195 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 504 20 00

multiling@uic.cat

41.475256, 2.044897