Secció

L’Institute for Multilingualism desenvolupa recerca en lingüística aplicada, vetlla per la qualitat lingüística global de UIC Barcelona, gestiona i promou el multilingüisme i l’enriquiment sociocultural i millora les competències lingüístiques de tota la comunitat universitària: l’alumnat, el professorat i el personal administratiu.

L’Institute imparteix docència d’idiomes amb finalitats específiques en els graus i postgraus, forma el professorat en la docència d’aprenentatge integrat de llengua i contingut i desenvolupa accions de transferència del coneixement i de política lingüística universitària.

La recerca i els projectes de transferència que l’Institute for Multilingualism duu a terme estan vinculats a la formació que impartim. D’aquesta manera, contribuïm a la professionalització i internacionalització de la Universitat i avancem en el coneixement i en l’activitat productiva de la nostra societat.