Si vols acreditar els nivells d’anglès, francès, italià o alemany, consulta les equivalències entre els certificats reconeguts per les universitats catalanes segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).