UIC Barcelona reconeix crèdits ECTS per als cursos d’idiomes oferts per l’Institute for Multilingualism (IfM). A continuació trobaràs tota la informació necessària per tal de poder reconèixer els crèdits corresponents als cursos d’idiomes que cursis a l’IfM.

Quants crèdits es reconeixen per cada curs d’idiomes ofert per l’IfM?

Pots consultar el nombre de crèdits reconeguts corresponents a cadascun dels cursos d’idiomes oferts per l’IfM en aquesta graella.

Com puc obtenir crèdits ECTS per als cursos d’idiomes que ofereix l’IfM?

Es reconeixeran crèdits als alumnes de UIC Barcelona que acreditin la superació (d’acord amb els criteris de superació específics de cada curs) dels cursos d’idiomes extracurriculars de català, espanyol, anglès i altres llengües, organitzats per la Unitat de Català i per la Unitat de Terceres Llengües de l’IfM de UIC Barcelona. Un cop finalitzat i superat el curs, podràs demanar el certificat de reconeixement de crèdits a les oficines de l’Institute for Multilingualism de Barcelona o Sant Cugat.

Un cop obtingut el certificat, quin és el procediment que he de seguir per fer efectiu el reconeixement de crèdits dels cursos d’idiomes de l’IfM?

Un cop obtingut el certificat de reconeixement de crèdits, t’has d’adreçar a la secretaria acadèmica de la teva facultat i presentar-los el certificat. La secretaria acadèmica s’encarregarà d’actualitzar el teu expedient.

Quan he d’haver fet els cursos d’idiomes per tal d’obtenir-ne el reconeixement de crèdits?

Els cursos s’han d’haver cursat durant els teus estudis a UIC Barcelona. Els crèdits corresponents al curs d’idiomes superat es podran reconèixer sempre que et quedin crèdits optatius per cursar.

Quants crèdits puc obtenir, com a màxim, per cursos d’idiomes oferts per l’IfM?

En total es podrà reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits ECTS per cursos d’idiomes oferts per l’IfM.

Quan puc obtenir reconeixement d’ECTS per als cursos de català?

Si ets un estudiant de fora de l’Estat espanyol o bé has cursat la secundària en una comunitat autònoma de l’Estat espanyol en què el català no és llengua oficial pots reconèixer crèdits ECTS amb els cursos de català de qualsevol nivell. Si has cursat la secundària en comunitats autònomes de l'Estat espanyol en què el català és llengua oficial només podràs reconèixer crèdits ECTS amb els cursos de nivell C2 del MECR.

Tens alguna pregunta?