La Dra. Júlia Barón és membre de l’Institute for Multilingualism de UIC Barcelona, on imparteix classes d’anglès amb finalitats específiques al Campus Sant Cugat. La Dra. Barón és graduada en Estudis Anglesos (2004) i doctora en Lingüística Aplicada (2009). L’any 2005 va rebre una beca per dur a terme el estudis de doctorat dins del GRAL Research Group (Language Acquisition Research Group). Ha impartit classes a la universitat i ha estat membre del GRAL des del 2009. Ha participat en diversos projectes de recerca d’àmbit nacional i és també coordinadora del grup d’innovació pedagògica GIDAdEnA (UB). També ha participat en l’organització de seminaris i congressos com el Multimodal Input (2016) i el Task-Based Language Teaching (2017). Les principals línies de recerca de la Dra. Júlia Barón són l’adquisició de llengües estrangeres, més específicament l’adquisició de la pragmàtica, i els efectes de diferents metodologies d’aprenentatge en la instrucció de l’anglès com a llengua estrangera. Actualment, estudia els efectes de l’ús de material subtitulat en l’adquisició de la pragmàtica, i els efectes de l’aprenentatge mitjançant tasques (task-based language teaching) en l’adquisició de la pragmàtica i de les estratègies comunicatives.

Publicacions 

 • Ament, J.R., Barón, J., & Pérez-Vidal, C. (desembre de 2018). A focus on the development of the use of interpersonal pragmatic markers and pragmatic awareness among English-medium instruction learners. In Sánchez-Hermandez, Adriana & Herraiz, Anna (Eds.) Learning second language pragmatics beyond traditional contexts. Peter Lang Linguistic Insights.
 • Ament, J. R., Pérez-Vidal, C. & Barón, J. (desembre de 2018). The effects of English-medium instruction on the use of textual and interpersonal pragmatic markers. Pragmatics, 28(4), (pp.-).
 • Barón, J., & Ortega, M. (2018). Investigating age differences in e-mail pragmatic performance. System, 78, 148-158.
 • Ament, J. R., & Barón, J. (2018). The acquisition of pragmatic markers in the English-medium instruction context. In Pérez-Vidal, Lopéz-Serano, Ament & Thomas-Wilhelm (Eds). Learning effects: study abroad, formal instruction and international immersion classrooms. Eurosla Study Series, 5. Amsterdam: The European Second Language Association. 1(1), 44-74.
 • Gilabert, R., & Barón, J. (2018). Independently measuring cognitive complexity in task design for interlanguage pragmatics development. In N. Taguchi & Y. Kim (Eds.), Task-Based Approaches to Teaching and Assessing Pragmatics (pp. 160-190). Amsterdam: John Benjamins.
 • Barón, J. & Gómez, R. (2017). “I’m afraid I can’t agree with you”: Teaching Pragmatics in English-as-a-Foreign-Language Contexts. APAC ELT Journal.
 • Barón, J. (2015). “Can I make a party, mum?” The development of requests from childhood to adolescence. ATLANTIS, 37 (1): 179-198.
 • Celaya, M. L. & Barón, J. (2015). The interface between grammar and pragmatics in EFL measurement and development. European Journal of Applied Linguistics (EJUAL), 3 (2): 181-203.
 • Gilabert, R. & Barón, J. (2013). “The impact of increasing task complexity on L2 pragmatic moves”. Dins Mcdonough, K. & Mackey, A. (ed.). Second Language Interaction in Diverse Educational Contexts (p. 45-70). Amsterdam: John Benjamins.
 • Barón, J. (2013). “John R. Searle”. In Chapelle, C. A. (ed.). The Encyclopedia of Applied Linguistics. Oxford, Regne Unit: Wiley-Blackwell.
 • Barón, J. (2013). “Please, please, please. Trying to be polite in an EFL context”. Dins Fernández-Amaya, L. et al. (ed.). New Perspectives on (im)politeness and interpersonal communication. Cambridge Scholars Publishing.
 • Gilabert, R., Barón, J. & Levkina, M. (2011). “Manipulating task complexity across task types and modes”. Dins Robinson, P. (ed.). Second Language Task Complexity: Researching the Cognition Hypothesis of language learning and performance (p. 105-138). Amsterdam: John Benjamins.
 • Barón, J. & Celaya, M. L. (2010). “Developing pragmatic fluency in an EFL context”. Eurosla Yearbook, 10: 38-61.
 • Gilabert, R., Barón, J., & Llanes, A. (2009). Manipulating cognitive complexity across task types and impact on learners’ interactional feedback during oral performance. International Review of Applied Linguistics (IRAL), 49: 367-395.
 • Barón, J. (2009). Pragmatic development in an EFL context. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona.