Cursos d'idiomes

Inscripcions del segon semestre: fins al 3 de febrer.
Consulta aquí tota la informació sobre el reconeixement de crèdit ECTS dels cursos d’idiomes.

Cursos de català

Cursos d'espanyol

Cursos d'anglès

Reconeixement de crèdits ECTS

Cursos en línia amb Netlanguages

Cursos específics per al PAS i el PDI