A la UIC creiem que la formació pràctica és una eina imprescindible per apropar els alumnes a la realitat del món professional. Per això, al llarg dels quatre cursos impartim un gran nombre de workshops, molts d’ells íntegrament en anglès. Es tracta de seminaris intensius dirigits per professionals en actiu i que finalitzen amb la creació d’un producte professional creat pels mateixos alumnes. Aquests workshops es complementen amb altres activitats d’aprenentatge com ara tallers, seminaris, meeting points, etc.