Les pràctiques professionals són un pont entre el món universitari i el professional que et permet entrar en contacte amb la teva futura feina mentre estàs estudiant. Són una molt bona oportunitat per aplicar els conceptes que has après a l’aula i adquirir les habilitats necessàries per adaptar-te amb èxit al mercat laboral. Aprofita-les al màxim!

Tota la informació actualitzada relativa al funcionament concret i normativa de les pràctiques es pot consultar a la guia docent de l’assignatura a cada titulació.

vols fer practiques

Tipus de pràctiques

A la Facultat de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona trobaràs dos tipus de pràctiques: les curriculars (o obligatòries) i les extracurriculars (o voluntàries).

Curriculars

  • Estan incloses dins el pla d’estudis i, per tant, són obligatòries per obtenir el títol de graduat.
  • Els estudiants de Comunicació Audiovisual i de Publicitat i Relacions Públiques les duen a terme durant el quart curs, i els estudiants de Periodisme les han de fer tant a tercer com a quart.
  • El nombre d’hores de pràctiques que cal fer dins de cada curs és de 300.

Extracurriculars

  • Aquestes pràctiques les pot fer qualsevol estudiant de UIC Barcelona de manera voluntària. Els alumnes d’intercanvi no podran fer pràctiques sota el conveni deUIC Barcelona
  • Estan fora del pla d’estudis i són un complement a les pràctiques curriculars.
  • Poden dur-les a terme alumnes de tots els cursos, sempre que s’hagin superat els 60 ECTS del grau.  

Què tenen en comú?

Es fa un seguiment personalitzat de totes les pràctiques per assegurar que es compleixen els objectius fixats pel que fa a les tasques que s’han de fer, l’aprenentatge, l’assimilació de coneixements i l’adquisició de competències.

Contacta amb el coordinador

Si vols fer pràctiques professionals o tens algun dubte sobre el tema, pots posar-te en contacte amb el coordinador de pràctiques del teu grau. No perdis ni un minut: el teu futur professional t’espera!

Publicitat i Relacions Públiques

Sra. Marina Dieste
practiquespublicitat@uic.es

Comunicació Audiovisual

Sra. Marina Dieste
practiquesaudiovisual@uic.es

Periodisme

Sra. Marina Dieste
practiquesperiodisme@uic.es