Secció

Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Degà 
Dr. Pedro Sigaud-Sellos

Directora d'Estudis
Sra. Raquel Iriso Calle

Coordinador de Graus:
Dr. Aleix Herreras

Vicedegana
Dra. Montserrat Vidal-Mestre

Vicedegà
Sr. Pere Buhigas Cardó

Gestores del Centre
Sra. Laura Domènech Viladomiu
Dra. Isabel Camañes

Director del Departament
Dr. Pedro Sigaud-Sellos

Departament de Mobilitat Internacional

Coordinadora acadèmica de mobilitat internacional alumnes outgoing
Dra. Isadora García Avis

Coordinadora acadèmica de mobilitat internacional alumnes incoming
Sra. Marina Dieste Garcia