Secció

Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Degà
Dr. Alfonso Méndiz Noguero

Vicedegana
Dra. Elisa Regadera González

Vicedegana de recerca
Dra. Rebeca Pardo Sainz

Gestora de Centre
Sra. Laura Domènech

Junta del Grau en Comunicació Audiovisual

Cap d'estudis
Sra. Raquel Iriso Calle

Coordinadora de primer curs
Sra. Raquel Iriso Calle

Coordinadora de segon curs
Dra. Isadora García Avis

Coordinadora de tercer curs
Sra. Raquel Iriso Calle

Coordinador de quart curs
Sr. Geoffrey Cowper Sal·lari

Junta del Grau en Periodisme

Cap d'estudis
Dr. Santiago Justel Vázquez

Coordinadora de primer curs
Dr. Santiago Justel Vázquez

Coordinadora de segon curs
Dra. Maria Victoria Mas

Coordinadora de tercer curs
Dr. Marta Narberhaus Martínez

Coordinador de quart curs
Dr. Santiago Justel

Junta del Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Cap d'estudis
Dra. Carolina Serra Folch

Coordinadora de primer curs
Dra. Elisa Regadera González

Coordinadora de segon curs
Dra. Cristina Martorell Castellano

Coordinadora de tercer curs
Dra. Carolina Serra Folch

Coordinadora de quart curs
Dra. Zahaira González Romo

Departament de Mobilitat Internacional

Coordinadora acadèmica de mobilitat internacional alumnes outgoing

Sra. Laura Domènech

Coordinadora acadèmica de mobilitat internacional alumnes incoming
Dra. Rejina Selvam