Secció

La Facultat té un departament dedicat a la recerca en l’àmbit del periodisme, la comunicació audiovisual i la publicitat i les relacions públiques. Es tracta del Departament de Ciències de la Comunicació, el qual, amb un èmfasi especial en l’anàlisi dels canvis introduïts per les noves tecnologies, estudia les interaccions existents entre societat i comunicació amb l’objectiu de comprendre la situació actual del sector i fixar línies de futur de la professió. 

L’equip està format per:

 • Dra. Pilar Buil Gazol:  Comunicació institucional / La figura de dircom i gestió de la comunicació per al desenvolupament sostenible.
 • Pere Buhigas Cardó: Tractament de la informació al mitjà televisiu / Intel·ligència artificial aplicada a la comunicació / Verificació de continguts / Comunicació transmèdia / Periodisme científic / Mobile Journalism. 
 • Dra. Ana María Castillo: Intel·ligència artificial i societat; Intel·ligència artificial, desinformació i democràcia; Automatització i futur del treball; Joventuts, mitjans de comunicació i tecnologies; Metodologies participatives per a la recerca en comunicació. 
 • Dra. Ana Aitana Fernández Moreno: Cinema comparat: cine, fotografia, literatura / Documental de creació: assaig autobiogràfic / Memòria personal i arxius fotogràfics / Motius visuals del cine / Nou Hollywood i neo-noir.
 • Dra. Isadora García Avis: Narrativa i guió audiovisual / Adaptacions / Remakes transculturals de sèries de ficció / Formats televisius / Narratives transmèdia i noves formes de storytelling audiovisual / Representació de personatges femenins STEAM a ficcions televisives.
 • Dra. Zahaira González Romo: Cultura corporativa i comunicació organitzacional / Desenvolupament d’estudis i anàlisis sobre pràctiques de responsabilitat social i ambiental / Noves tendències en comunicació, comunicació digital i social media / El sector de la moda de luxe.
 • Dra. Carla Gràcia Mercadé: Escriptura creativa / Procés creatiu / Escriptura creativa transnacional / Bioficció / Ficció històrica / Relació entre realitat i ficció / Storytelling.
 • Dr. Joan Hernández Serret: Sociologia de la comunicació / Llenguatge i societat / Computerització i ciències socials / Gestió de la diversitat en societats obertes / Globalització, diàleg intercultural i interreligiós.
 • Dr. Santiago Justel Vázquez: Periodisme digital, analítica web i qualitat de l’agenda informativa.
 • Dr. Iván Lacasa Mas: Gestió de mitjans i engagement / Impacte de la tecnologia en el periodisme, la política i la cultura / Evolució mediàtica i audiències.
 • Dr. Alfonso Méndiz Noguero: Noves formes publicitàries / Publicitat i valors / Publicitat i infància / Influència dels mitjans audiovisuals en els valors i estils de vida.
 • Dra. Marta Narberhaus Martínez: Educació mediàtica / Ètica del periodisme i la comunicació / Qualitat informativa en mitjans audiovisuals / Representació de personatges femenins STEAM als mitjans.
 • Dra. Núria Roca Trench: Comunicació política comparada: participació ciutadana en les campanyes electorals i eleccions (tradicionals i digitals) amb aplicació al votant adult i públic jove; opinió pública; qualitat informativa i democràtica.
 • Dra. Olga Roger-Loppacher: Sostenibilitat i Comunicació / Comunicació ambiental / Gestió de comunicació i educació no formal per a una societat més sostenible.
 • Dr. Pedro Sigaud-Sellos: Motivació dels professionals dels mitjans / Psicologia dels mitjans (emocions) / Oci digital / Lideratge, mitjans i indústries.
 • Dra. Isabel Villanueva Benito: Música / Noves tecnologies / Comunicació audiovisual / Publicitat i audiències.
 • Dra. Montserrat Vidal-Mestre: Audiobranding / Narrativa transmèdia sonora/ Identitat sonora/ Comunicació audiovisual i publicitat / Ràdio.

Tots ells són professionals que combinen la tasca docent amb la recerca, fet que els permet oferir als alumnes les aptituds i coneixements necessaris per enfrontar-se al nou context informatiu i desenvolupar projectes de comunicació adaptats a les característiques d’aquest nou escenari.