Secció

La Facultat té un departament dedicat a la recerca en l’àmbit del periodisme, la comunicació audiovisual i la publicitat i les relacions públiques. Es tracta del Departament de Ciències de la Comunicació, el qual, amb un èmfasi especial en l’anàlisi dels canvis introduïts per les noves tecnologies, estudia les interaccions existents entre societat i comunicació amb l’objectiu de comprendre la situació actual del sector i fixar línies de futur de la professió.

L’equip està format per:

 • Dr. Alfonso Méndiz Noguero: Noves formes publicitàries / Publicitat i valors / Publicitat i Infància / Influència dels mitjans audiovisuals en els valors i estils de vida.
   
 • Dr. Iván Lacasa Mas: Gestió de mitjans i engagement / Impacte de la tecnologia en el periodisme, la política i la cultura / Evolució mediàtica i audiències
   
 • Dra. Isabel Villanueva Benito: Música / Noves tecnologies / Comunicació audiovisual / Publicitat i audiències
   
 • Dra. Rebeca Pardo: Narratives visuals de la malaltia, la mort i el dol / Comunicació en salut i fotoperiodisme / Representació visual i estigma / Fotoperiodisme autoreferencial / Documental autobiogràfic /Àlbum de família, cinema domèstic i noves representacions de la intimitat online i offline / Autobiografies (audio)visuals / Autoficció.
   
 • Dra. Pilar Buil Gazol: Comunicació institucional
   
 • Dr. Eduard Martí Fraga: Història de les iInstitucions polítiques i econòmiques / Història social
   
 • Dra. María Victoria Mas: Empresa informativa / Gestió de marques periodístiques i projectes informatius
   
 • Dra. Carolina Serra Folch: Història de la publicitat
   
 • Dr. Santiago Justel: Periodisme digital / Periodisme, audiència i interès públic
   
 • Dra. Cristina Martorell Castellà: Comunitats de marca / Xarxes socials/ Branded content i advergaming
   
 • Dra. Isadora García: Narrativa televisiva / Adaptació de formats televisius / Remakes de sèries / Noves formes de storytelling audiovisual.
   
 • Dra. Elisa Regadera: Comunicació institucional / Comunicació i gestió de marques de moda
   
 • Dra. Zahaira González: Cultura corporativa i comunicació organitzacional / Desenvolupament d'estudis i anàlisis sobre pràctiques de responsabilitat social i ambiental / Noves tendències en comunicació, comunicació digital i social media / El sector de la moda de luxe
   
 • Dra. Marta Narberhaus: Educació mediàtica / Ètica del periodisme / Qualitat informativa als mitjans audiovisuals.

Tots ells són professionals que combinen la tasca docent amb la recerca, fet que els permet oferir als alumnes les aptituds i coneixements necessaris per enfrontar-se al nou context informatiu i desenvolupar projectes de comunicació adaptats a les característiques d’aquest nou escenari.