Gestió d’espectacles i esdeveniments culturals

Cooperació internacional i ONG

Comissariat d’exposicions

Serveis educatius en entitats culturals

Gestió del patrimoni cultural

Galeries d’art