Galeries d’art

Gestió del patrimoni cultural

Serveis educatius en entitats culturals

Comissariat d’exposicions

Cooperació internacional i ONG

Gestió d’espectacles i esdeveniments culturals