Descripció

La seva tasca és dissenyar i promoure productes de turisme cultural (com, per exemple, una ruta del Modernisme, una fira gastronòmica, etc.). Per dur a terme aquesta tasca, el gestor turístic del patrimoni cultural ha de coordinar empreses de gestió turística amb institucions i empreses del món de la cultura.

Funcions

  1. Dissenya activitats, promou i difon possibilitats turístiques basades en els recursos culturals i patrimonials.
  2. Integra els recursos naturals i culturals en la planificació territorial mitjançant la realització de projectes de desenvolupament sostenible de l’oferta cultural i turística.
  3. Ha de conèixer el medi en el qual treballa per tal d’elaborar línies d’actuació per aconseguir la posada en valor i difusió del patrimoni natural i cultural. Elabora mitjans interpretatius per tal que el públic conegui, comprengui i valori el patrimoni.
  4. Dissenya projectes de turisme cultural, elabora material informatiu i de divulgació, publicacions, i duu a terme activitats per a la promoció turística del patrimoni cultural i natural.

Formació

Grau en Història, Grau en Turisme, Grau en Història de l’Art, Grau en Humanitats, Grau en Publicitat i Relacions Públiques, etc.

Àmbit de treball

Agències de viatges receptives i emissores, operadors turístics, centrals de reserves, oficines de turisme, patronats, ajuntaments, museus, centres d’interpretació, parcs culturals, etc.

Fonts d’informació

www.barcelonactiva.cat

www.fabricacultural.com