Descripció

El mànager d’artistes i espectacles és el professional responsable de distribuir, vendre i fer publicitat d’un producte o servei artístic. Es tracta d’un perfil professional que combina les competències de l’expert en màrqueting i relacions públiques amb un profund coneixement del món de les arts escèniques i de l’espectacle en general. La seva tasca és fonamental com a enllaç entre les companyies d’arts escèniques i els possibles clients interessats a programar-ne les obres. Sovint és la part visible de la companyia, fa de representant i portaveu, defensa els interessos de la companyia i es fa responsable de la negociació i la interlocució amb els clients.

Funcions

 1. Acorda les condicions econòmiques i de prestació de servei amb el client.
 2. Fa un treball de recerca d’informació i sondeja les possibilitats de contractació de la companyia i recorre a tots els mitjans possibles per contactar amb programadors potencials.
 3. Contacta amb organismes públics que organitzen espectacles i els ofereix la possibilitat de contractar la companyia o els artistes que representa.
 4. Contacta amb empreses i sales privades, amb l’organització de festivals, etc., i fa una promoció directa mitjançant entrevistes personals amb els programadors.
 5. Elabora una agenda de contactes que constituirà una eina fonamental de treball.
 6. Fa d’intermediari i estableix una primera presa de contacte entre el client i els programadors.
 7. Elabora la proposta o el dossier del projecte i el remet al programador. En el dossier inclou informació com la fitxa artística de la companyia que representa (director, repartiment, músic, escenògraf, etc.), una sinopsi de l'obra, un dossier de premsa, etc.
 8. Arriba a un acord econòmic amb el programador.
 9. Organitza la logística dels desplaçaments de la companyia o artista i s’encarrega de gestionar les reserves d’hotels i de mitjans de transport i acompanya el seu client durant els desplaçaments per solucionar possibles imprevistos.
 10. S’encarrega de la gestió administrativa del servei que proporciona, de la fiscalitat, dels tràmits administratius corresponents i, fins i tot, del cobrament d’honoraris i de possibles dietes.
 11. Gestiona la campanya de promoció del producte o servei, participa a la campanya publicitària, organitza rodes de premsa i planifica les possibles entrevistes amb els mitjans de comunicació.
 12. Fa un informe final en el qual s’avaluen els resultats.   

Formació

Graus en arts i humanitats, Grau en Publicitat i Relacions Públiques, graus en ciències socials i jurídiques, màsters i cursos de postgrau en màrqueting i comunicació, Màster en Gestió Cultural, etc.

Àmbit de treball

Teatres, sales d’arts escèniques, associacions teatrals, etc.

Fonts d’informació

www.barcelonactiva.cat

www.fabricacultural.com