Secció

Més enllà dels estudis de grau, màster i postgrau, la Facultat té la missió dins la Universitat de fomentar la transversalitat de les humanitats aportant a les diferents titulacions i graus una sèrie d'assignatures que complementen la formació humanística de l'alumnat.

Aquest tret tan distintiu de UIC Barcelona contribueix a dotar els estudiants i futurs professionals, d'una sèrie de coneixements bàsics que permeten l'aprofundiment en qüestions ètiques i antropològiques. Qüestions especialment significatives per a la formació personal i humana i pensades per a ser implementades, amb les seves pròpies especificitats, en cada titulació que ofereix la Universitat.

D'aquesta manera la Facultat d'Humanitats contribueix a la promoció, cultiu i desenvolupament d'un esperit reflexiu i crític que permeti als nostres estudiants una millor comprensió dels processos que viu el món contemporani i a oferir una resposta creativa a les mancances i reptes d'una societat globalitzada i altament tecnològica.

Igualment, la Facultat d'Humanitats organitza conferències i seminaris que busquen fomentar el diàleg i el debat entre el professorat d'aquestes assignatures, afavorint d'aquesta manera la recerca i el coneixement interdisciplinari en els diferents camps d'estudi.