Secció

Junta de la Facultat d'Humanitats

Degana
Dra. Judith Urbano Lorente

Vicedegà
Dr. Albert Moya Ruíz

Gestora de Centre
Sra. Íngrid Soriano de Dios

Directora del Departament
Dra. Judith Urbano Lorente