Descripció

Professional qualificat que controla i dirigeix totes les accions i moviments necessaris per tal que tot allò que conforma una exposició estigui a punt en el moment previst.

Funcions

 1. Fa la recerca de les obres, entre museus i col·leccionistes, tenint en compte el concepte i les indicacions definits pel comissari de l’exposició.
 2. Gestiona la logística de transport de les obres.
 3. Acorda amb el client (museus, galeries, particulars) el mitjà de transport més adient per a cada tipus d’obra i les condicions de transport (sistemes de seguretat en ruta, aïllament tèrmic, sistemes de control d’humitat i de temperatura, detecció d’incendis, etc.).
 4. Comprova que les obres s’hagin assegurat convenientment abans de transportar-les.
 5. Fa els tràmits administratius per complir les exigències legals vigents sobre importació, exportació i trasllat de béns culturals així com les formalitats a les duanes.
 6. Duu a terme un seguiment continu de les operacions (en tot moment sap on es troben les obres) i manté informat el client.
 7. Prepara la documentació necessària per al trasllat d’obres (rebuts de recollida i de lliurament, permisos, etc.).
 8. Organitza i arxiva tota la documentació un cop finalitza el servei.
 9. Es coordina amb el dissenyador de l’exposició, que ha de transmetre les idees exposades pel comissari. 
 10. Coordina el muntatge de l’exposició. 
 11. S’encarrega de gestionar la redacció i l’edició del catàleg de l’exposició. 

Formació

Graus en arts i humanitats, Màster en Gestió Cultural, etc.

Àmbit de treball

Galeries d’art, sales d’exposicions, etc.

Fonts d’informació

www.barcelonactiva.cat

www.fabricacultural.com