SARX (Grup de Recerca en Antropologia de la Corporalitat) té com a objectiu principal l’abordatge de les múltiples dimensions de la corporalitat humana des d’una perspectiva integradora dels sabers humanístics, científics i artístics, per tal d’oferir un nou paradigma de comprensió del cos humà que superi els discursos mútuament excloents de les ciències naturals i les ciències humanes i facilitar-ne una comprensió global i transversal.

Aquest equip interdisciplinar, a partir d’una fonamentació en l'antropologia filosòfica i d’una metodologia fenomenològica, s’articula sobre tres eixos principals:

  1. La descripció anatòmica del cos físic, reveladora de les seves estructures i funcions bàsiques.
  2. L’experiència o vivència de la corporalitat, especialment a través d’una fenomenologia de la salut i la malaltia.
  3. El cos expressiu i simbòlic, explorat des de la teoria i la pràctica de les arts del moviment, com a dinamisme personal i cultural d'interacció i significació.
Coordinador

Xavier Escribano López

Membres
GRE - SARX (Grup de Recerca en Antropologia de la Corporalitat)