Secció

La revista Humanitats de UIC Barcelona vol ser un punt de trobada per la recerca en els diferents àmbits de coneixement de les Humanitats.

Es publicaran articles inèdits, fruit de la investigació científica en les disciplines de la Història, la Història de l’Art, la Filosofia, la Geografia, la Llengua i la Literatura, si bé altres temàtiques afins hi poden tenir cabuda. Es valorarà la interdisciplinarietat i la transversalitat dels estudis presentats.