Descripció

El comissari és el responsable d’elaborar el discurs teòric i conceptual d’una exposició. És especialista en el tema de què tracta l’exposició, coneix les obres que s’hi exhibiran i, per tant, és capaç de dotar el discurs expositiu d’un contingut científic.

Funcions

  1. Elabora el discurs teòric de l’exposició i desenvolupa la investigació pertinent per dotar-la de contingut científic.
  2. Confecciona l’índex de peces, obres o béns culturals que s’exhibiran.
  3. Aporta la relació dels prestadors de les obres que s’exhibiran.
  4. Supervisa els continguts dels textos de l’exposició i controla que en tot moment s’ajustin al discurs teòric.
  5. Participa en l’elaboració del guió expositiu i en el disseny de l’exposició per tal de definir els recursos expositius, el ritme de l’exposició, els recursos estètics, etc.
  6. Intervé en l’elaboració del catàleg de l’exposició.       

Formació

Graus en arts i humanitats, Màster en Gestió Cultural, coneixements tècnics i conceptuals per al disseny i la realització d’exposicions, projectes de museïtzació, intervencions sobre el paisatge, tractament i disseny de muntatges efímers. 

Àmbit de treball

Galeries, sales d’exposicions, museus, centres culturals, etc.

Fonts d’informació

www.barcelonactiva.cat

www.fabricacultural.com