Equip

Investigadors
  • Dra. Teresa Vallès, investigadora principal (UIC Barcelona)
  • Dr. Carlos Villar (UR)
  • Dra. Mapi Ballesteros (UB)
  • Dra. Iris Llop (UIC-UB)
  • Dr. Fernando Valls (UAB)
Arxiu i documentació
  • Joan Pons

Contacte

Dra. Teresa Vallès: tvalles@uic.es