Secció

Junta de Centre Facultat d'Educació

Degana
Dra. Esther Jiménez López

Vicedegà
Dr. Salvador Vidal Raméntol

Vicedegana
Dra. Mònica Fernández Morilla

Gestora de Centre
Sra. Mònica Segura

Junta departament d'Educació

Directora
Dra. Esther Jiménez López

Sotsdirector
Dr. Salvador Vidal Reméntol

Sotsdirectora
Dra. Mònica Fernández Morilla

Gestora de Centre
Sra. Isabel Elorduy Hernández