PhD Day in Business & Management

20 de maig del 2020 | Campus Barcelona

 

A qui va dirigit?

El PhD Day in Business & Management és una jornada oberta a tots els estudiants de doctorat en l’àrea d’empresa. La idea d’aquesta jornada és la de proporcionar un espai on els estudiants de doctorat puguin desenvolupar-se acadèmicament, aprendre i compartir experiències amb d’altres estudiants de doctorat, així com ampliar la seva xarxa i contactar amb professorat amb una sòlida carrera acadèmica en les seves respectives disciplines.

La jornada s’estructura en diferents sessions, incloent-hi ponències, taules rodones, sessions paral·leles, sessions de pòsters i tallers.

La jornada es desenvoluparà de forma íntegra en anglès.

Programa

8.30 – 9.00

Registre

9.00 – 9.15

Sessió inaugural

 • Jordi Villà (UIC Barcelona, vicerector de Recerca)
 • Núria Casals (UIC Barcelona, directora de l’Escola de Doctorat)
 • Frederic Marimon (UIC Barcelona, director del Programa de Doctorat en Economia i Dret)

Saló de Graus

9.15 – 9.45

Ponència: Pursuing an academic career

 • Martí Casadesús (AQU Catalunya, director)

Saló de Graus

9.45 – 10.30

Sessió amb editors: “Publishing your research”

 • Cristina Giménez (ESADE)
 • Jasmina Berbegal-Mirabent (UIC Barcelona)
 • Esteban Lafuente (UPC Barcelona Tech)

Moderadora: Dolors Gil-Doménech (UIC Barcelona)

Saló de Graus

10.30 – 11.00

Pausa i cafè + sessió pòster

Aula Jardí

11.00 – 13.00

Sessions paral·leles

13.00 – 14.00

Dinar + sessió pòster

Aula Jardí

14.00 – 15.00

Networking: Book your slot!

Aula Jardí

15.00 – 16.30

Sessions paral·leles 

16.30 – 17.30

Taula rodona: Job market

 • Nicoletta Occhiocupo (UIC Barcelona)
 • Yannis Pierrakis (UIC Barcelona)
 • Cristina Sancha (ESADE)
 • Neus Vila (UIC Barcelona)

Moderadora: Marta Mas-Machuca (UIC Barcelona)

Saló de Graus 

17.30 – 18.00

Clausura

Principals conclusions

Entrega de premis (millor article, millor pòster, millor revisió)

Propers esdeveniments 

Sessions

La jornada es desenvoluparà de forma íntegra en anglès.

Sessions paral·leles

Durant les sessions paral·leles, cada alumne/a disposarà de 10 a 15 minuts per presentar el seu treball. En els següents 5-10 minuts un altre/a alumne/a de doctorat proporcionarà una crítica constructiva sobre el treball presentant. A continuació, el/la moderador/a de la sessió comentarà les fortaleses i oportunitats de millora, tant del treball com de la crítica.

A mitjans d’abril, els participants rebran la comunicació sobre la qual hauran d’elaborar la crítica.

Sessió de pòsters

Durant tot el dia s’exposaran els pòsters (cal que cadascú porti la còpia impresa del seu pòster). Es recomana que els/les alumnes estiguin preparats/des per descriure les seves investigacions durant la pausa-cafè i el dinar per si algú s’apropa preguntant pel treball.

Networking: Book your slot!

Per a la sessió de networking, es preveu que els/les participants reservin una franja horària de 30 minuts amb un dels acadèmics que participen a la jornada per a una sessió de tutoria/mentoria. Consulta a l'apartat de dades bàsiques el perfil de cada acadèmic, per tal de veure els temes en què treballa i descobrir possibles interessos de recerca en comú. Un cop s’hagi formalitzat la inscripció al taller (i pagat les taxes corresponents), es podrà reservar un màxim de 2 reunions (amb diferents professors/es).

Dates importants

 • Data límit d’enviament inicial (article): 3 d’abril
 • Notificació d'acceptació: 17 d’abril
 • Data límit per formalitzar la inscripció: 24 d’abril
 • Data límit d’enviament final (pòster + revisió de l’article + inscripció a la sessió de networking): 8 de maig
 • PhD Day: 20 de maig

Inscripció i plantilles

El procés de registre es divideix en tres etapes:

1) Enviament inicial 

Data límit: 3 d’abril

Els doctorands interessats a assistir al taller poden fer-ho enviant les seves propostes a través de l'enllaç següent. Cal omplir el formulari i adjuntar un treball acadèmic relacionat amb la tesi doctoral. L’extensió recomanada és de 6.000-8.000 paraules. És obligatori utilitzar aquesta plantilla.

Se seleccionaran un màxim de 28 estudiants en funció de la qualitat del treball presentat.

S'editarà un llibre de resums (Book of abstracts) amb DOI i ISBN dels treballs presentats a les jornades. 

2) Inscripció

Data límit: 24 d’abril

El preu d’inscripció a la jornada per als alumnes de doctorat que hi participen activament és de 60 euros i inclou accés a totes les sessions, pauses per al cafè i dinar. Els assistents rebran un certificat que acredita la seva participació.

Per als assistents en qualitat d’oient i per als directors de tesi el cost és de 40 euros.

Per inscriure-us-hi, clique aquí. Per als doctorands, es demanarà un document que provi la condició d’estudiant. 

3) Enviament final

Data límit: 8 de maig

Un cop feta la inscripció, i per acabar el procés de registre, cal omplir el formulari següent i adjuntar-hi els dos documents següents:

 • Un pòster (DIN-A1) que contextualitzi la tesi, defineixi els objectius de recerca i les hipòtesis, la metodologia i els resultats esperats.
 •  L’informe de revisió de l’article que s’ha assignat per comentar. Per a realitzar aquest informe, cal utilitzar la plantilla següent.

També en aquest punt es podrà triar amb qui es vol reservar una cita per a la sessió de networking. Cal recordar que es pot reservar cita amb un màxim de dos professors/es.

Dades bàsiques

Contacte

Per a més informació
edoc@uic.es 

Comitè

Comitè organitzador (UIC Barcelona)

 • Jasmina Berbegal-Mirabent (chair)
 • Dolors Gil-Doménech (chair)
 •  Alba Manresa
 • Frederic Marimon
 • Marta Mas-Machuca
 • Yannis Pierrakis