La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) organitza un concurs interuniversitari dirigit als alumnes de doctorat de qualsevol disciplina amb el repte d’explicar la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts en un llenguatge senzill i fàcilment comprensible per a un públic general.

El concurs constarà de dues fases. A la primera fase, cada universitat convoca un concurs intern d’eliminatòria pròpia amb l’objectiu de seleccionar el candidat que representi la universitat. A la segona fase, la FCRi organitza el concurs final de caràcter públic entre totes les universitats de Catalunya, que tindrà lloc al mes de juny.

Seguint les bases del concurs organitzat per la FCRi, l’Escola de Doctorat de UIC Barcelona convoca el concurs intern: Explica la teva tesi en 4 minuts.  

Documentació