Grau en Fisioteràpia

L'art de millorar el benestar físic
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
8 semestres
Crèdits
240 ECTS
Preu
129,00€ / ECTS x 60 = 7.740,00€* (1r curs 2022-2023). *Subjecte a revisió cada any. Consulta les condicions de pagament amb el nostre equip d’Admissions.
Places
90
Horari
Matí
Idioma
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Pràctiques
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Mobilitat internacional
Som gent amb passió, som fisioterapeutes
Avaluació competencial mitjançant el mètode d’ACOE

Prepara't per tenir més oportunitats laborals

A UIC Barcelona, entenem la importància de la formació teoricopràctica perquè et converteixis en un bon professional.

 

 • Fisioteràpia aplicada a traumatologia
 • Neurologia
 • Fisioteràpia cardiorespiratòria
 • Reumatologia
 • Ginecologia
 • Fisioteràpia esportiva
 • Pediatria
 • Geriatria
 • Docència
 • Gestió
 • Recerca
 • Fisioteràpia manual ortopèdic

 

docència

Presentació

El Grau en Fisioteràpia de UIC Barcelona proporciona la preparació necessària a l’alumnat perquè s'incorpori amb èxit al món laboral dotant-lo de les capacitats de reflexió i anàlisi necessàries per tal de trobar les millors solucions per als pacients.

El fisioterapeuta té l’oportunitat d’augmentar la qualitat de vida de les persones, feina que implica un contacte permanent amb pacients i amb altres professionals sanitaris.

Per aquest motiu es busca que l’estudiant creixi en responsabilitat i compromís davant els canvis de la societat i, al mateix temps, fomenti el sentit crític de les seves accions, de manera que esdevingui responsable del seu aprenentatge. A més a més, a UIC Barcelona es promou el treball en equip per garantir la participació en grups multidisciplinaris i interdisciplinaris durant el desenvolupament professional.

Per aconseguir aquests ambiciosos objectius, la titulació ofereix un pla d’estudis àgil i actualitzat amb una estricta correlació entre els continguts de les diferents àrees de coneixement i la presència destacada de classes pràctiques a totes les assignatures d'aquests estudis, així com la realització d’estades clíniques en centres de fisioteràpia i unitats de rehabilitació.

Objectius

 1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com a malaltes, en el mitjà natural i social.
 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la Fisioteràpia.
 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament aquesta, a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
 4. Adquirir l'experiència clínica suficient: que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, al final dels estudis, els alumnes sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el mitjà hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 6. Valoració diagnòstica de cures de Fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 7. Dissenyar el pla d'intervenció de Fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.
 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 10. Elaborar l'informe d'alta de Fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.
 11. Proporcionar una atenció de Fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 12. Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 13. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma uni o multidisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 14. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
 15. Participar en l'elaboració de protocols assistencials de Fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en Fisioteràpia.
 16. Dur a terme les intervencions fisioterapéutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 18. Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es faci esment en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.
 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com a escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Perfil de l'estudiant

Podran sol·licitar l'ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol. No obstant això, el perfil d'ingrés recomanat és el d'una persona amb formació prèvia a l'àrea de ciències de la salut, amb una actitud vocacional per la ciència i la salut i en la qual destaquen les habilitats següents:

 • Disciplina, memòria i dedicació
 • Agilitat en la presa de decisions
 • Qualitats psicològiques i empatia
 • Equilibri emocional
 • Interès per la investigació
 • Responsabilitat i observació
 • Treball en equip
 • Sensibilitat pel dolor aliè
 • Resiliència

Competències. Perfil de sortida

Acreditació acadèmica

Graduat o graduada en Fisioteràpia per UIC Barcelona

Direcció i coordinació

Director del Departament de Fisioteràpia i Vicedegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Dr. Daniel Romero Rodríguez

 

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Antropologia General * Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Cinesiteràpia 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Estructura i Funció de l'aparell Locomotor I Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Fisiologia Molecular i Cel·lular Aplicada a la Fisioteràpia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Fonaments de Fisioteràpia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Valoració en Fisioteràpia 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Cinesiteràpia 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estructura i Funció de l'aparell Locomotor II Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Introducció a la Teràpia Manual Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Principi de Biofisica i Biomecànica Aplicats a Fisioteràpia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 7
Valoració en Fisioteràpia 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Procediments Generals d'intervenció a Fisioteràpia 1 Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
*Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Anglès per a Fisioteràpia 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Estructura i Funció del Sistema Nerviós, Endocrí i Òrgans dels Sentits Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Fisiopatologia a les Afeccions de l'aparell Locomotor Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 7
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Ortopèdica. EESS i EEII Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Reumatològica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Procediments Generals d'intervenció a Fisioteràpia 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Estructura i Funció Esplacnológica Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Farmacologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Fisiopatologia a les Afeccions Neurològiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions de l'aparell Locomotor Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Fisioteràpia Comunitària i Salut Pública Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Metodologia de la Investigació Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Ortopèdica. Raquis Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Teràpia Manual 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Anglès per a Fisioteràpia 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Estades Clíniques Tutelades 1 Tipus: PR Període: Primer semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 2 Tipus: PR Període: Primer semestre ECTS: 5
Fisiopatologia a les Afeccions Cardiorespiratòries Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions del Sistema Nerviós Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Neurològica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Ètica i Legislació a Fisioteràpia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Bioestadística Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Bioètica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Diagnòstic per la Imatge Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 3 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions Circulatòries, Cardíaques i Respiratòries Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Cardiorespiratòria Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Teràpia Manual 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Disseny Metodològic d'investigació Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Estades Clíniques Tutelades 4 Tipus: PR Període: Primer semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 5 Tipus: PR Període: Primer semestre ECTS: 5
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 12
Fisioteràpia en Disfunció Craniomandibular Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Fisioteràpia en Pediatria Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Fisioteràpia i Dolor Miofascial Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Tècniques Específiques de Fisioteràpia Aplicada a l'esport Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Valoració del Procés Terapèutic Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Fisioteràpia de l'esport Tipus: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 3
Entrenament Terapèutic Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Fisioteràpia en Geriatria Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Fisioteràpia en el Pacient Crític Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Teràpia Manual 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Administració i Gestió en Fisioteràpia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Estades Clíniques Tutelades 6 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 7 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 8 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Fisioteràpia Aplicada als Processos de Creixement i Envelliment Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Treball de Fi de Grau Tipus: TF Període: Anual ECTS: 10
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Pràctiques

Pràctiques

Fisioteràpia Traumatològica/Reumatològica

 • Activa Mutua 2008
 • Cerva (Centre de Rehabilitació del Vallès)
 • Clínica Diagonal
 • Gabinete de Recuperación Funcional
 • Iriteb
 • MC Mutual
 • Ortex
 • Unión de Mutuas

Fisioteràpia Hospitalària

 • Hospital de Bellvitge
 • Hospital de Terrassa
 • Hospital General de Catalunya
 • Hospital Plató
 • Hospital Quirón
 • Hospital Sociosanitari de Mollet
 • Institut Català de la Salut
 • Institut Català d'Oncologia

Fisioteràpia Neurològica

 • Centre de Rehabilitació Manfred
 • Clínica de Neurorehabilitación Bettina Paeth
 • Dinatek
 • Hospital Pere Virgili

Fisioteràpia Pediàtrica

 • Centre Pilot
 • Fundació Step by Step
 • Hospital de Nens de Barcelona
 • Hospital Sant Joan de Déu

Fisioteràpia Esportiva

 • Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat
 • Centre de Rehabilitació Eurosport
 • Residència d'esportistes Joaquim Blume

Fisioteràpia Geriàtrica

 • Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
 • Sanitas Residencial
 • Sarquavitae

Fisioteràpia Domiciliària

 • Centre de Medicina Correctiva
 • Corporación Fisiogestión

Rehabilitació Cardíaca i Respiratòria

 • Cardiocerc

Funcionament

Les pràctiques són obligatòries per a poder obtenir el títol de Grau.

Mòdul d'Estades Clíniques tutelades

 • Matèria 1. Estades Clíniques tutelades 1
 • Matèria 2. Estades Clíniques tutelades 2
 • Matèria 3. Estades Clíniques tutelades 3

Normativa

Sortides professionals

Les persones graduades en Fisioteràpia tenen un ampli ventall de sortides professionals: poden optar per l’àmbit de l’empresa privada o integrar-se en les diferents administracions públiques sanitàries. També poden optar, com a professionals liberals, de tenir la seva pròpia consulta, gabinet o centre de fisioteràpia.

Les competències del professional de la fisioteràpia li permeten desenvolupar la seva activitat en diverses àrees:

 • Traumatologia
 • Neurologia
 • Cardiorespiratòria
 • Reumatologia
 • Ginecologia
 • Esportiva
 • Pediatria
 • Geriatria
 • Fisioestètica
 • Docència
 • Gestió
 • Recerca
 • Balneoteràpia

Material i instrumental necessari

Per a la realització de les pràctiques pròpies de la titulació de Fisioteràpia és imprescindible disposar de l'uniforme oficial amb el logotip de UIC Barcelona.

Requisits d'admissió

Beques i finançament

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Obtenir una part dels teus ECTS durant l'estiu a la Berkeley Summer Sessions, la millor universitat pública del món
 • Obtenir una segona titulació a la universitat Iona College (Nova York).

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: