Grau en Fisioteràpia

L'art de millorar el benestar físic
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
8 semestres
Crèdits
240 ECTS
Preu
141,00€ / ECTS x 60 = 8.460,00€* (1r curs 2024-2025). *Subjecte a revisió cada any. Consulta les condicions de pagament amb el nostre equip d’Admissions.
Places
90
Horari
Matí
Llengua
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Treball Fi de Grau
 • Recerca
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Preguntes freqüents
 • Mobilitat internacional
Som gent amb passió, som fisioterapeutes
Avaluació competencial mitjançant el mètode d’ACOE

Prepara't per tenir més oportunitats laborals

A UIC Barcelona, entenem la importància de la formació teoricopràctica perquè et converteixis en un bon professional.

 

 • Fisioteràpia aplicada a traumatologia
 • Neurologia
 • Fisioteràpia cardiorespiratòria
 • Reumatologia
 • Ginecologia
 • Fisioteràpia esportiva
 • Pediatria
 • Geriatria
 • Docència
 • Gestió
 • Recerca
 • Fisioteràpia manual ortopèdic

 

docència

Presentació

El Grau en Fisioteràpia de UIC Barcelona proporciona la preparació necessària a l’alumnat perquè s'incorpori amb èxit al món laboral dotant-lo de les capacitats de reflexió i anàlisi necessàries per tal de trobar les millors solucions per als pacients.

El fisioterapeuta té l’oportunitat d’augmentar la qualitat de vida de les persones, feina que implica un contacte permanent amb pacients i amb altres professionals sanitaris.

Per aquest motiu es busca que l’estudiant creixi en responsabilitat i compromís davant els canvis de la societat i, al mateix temps, fomenti el sentit crític de les seves accions, de manera que esdevingui responsable del seu aprenentatge. A més a més, a UIC Barcelona es promou el treball en equip per garantir la participació en grups multidisciplinaris i interdisciplinaris durant el desenvolupament professional.

Per aconseguir aquests ambiciosos objectius, la titulació ofereix un pla d’estudis àgil i actualitzat amb una estricta correlació entre els continguts de les diferents àrees de coneixement i la presència destacada de classes pràctiques a totes les assignatures d'aquests estudis, així com la realització d’estades clíniques en centres de fisioteràpia i unitats de rehabilitació.

Objectius

 1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com a malaltes, en el mitjà natural i social.
 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la Fisioteràpia.
 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament aquesta, a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut.
 4. Adquirir l'experiència clínica suficient: que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals; que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals; i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits; de manera que, al final dels estudis, els alumnes sàpiguen aplicar-los tant a casos clínics concrets en el mitjà hospitalari i extrahospitalari, com a actuacions en l'atenció primària i comunitària.
 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 6. Valoració diagnòstica de cures de Fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment.
 7. Dissenyar el pla d'intervenció de Fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de Fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent a la individualitat de l'usuari.
 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 10. Elaborar l'informe d'alta de Fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.
 11. Proporcionar una atenció de Fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 12. Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut.
 13. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma uni o multidisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 14. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions.
 15. Participar en l'elaboració de protocols assistencials de Fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en Fisioteràpia.
 16. Dur a terme les intervencions fisioterapéutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 18. Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planificació, gestió i control en les unitats assistencials on es faci esment en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris.
 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com a escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Perfil de l'estudiant

Podran sol·licitar l'ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol. No obstant això, el perfil d'ingrés recomanat és el d'una persona amb formació prèvia a l'àrea de ciències de la salut, amb una actitud vocacional per la ciència i la salut i en la qual destaquen les habilitats següents:

 • Disciplina, memòria i dedicació
 • Agilitat en la presa de decisions
 • Qualitats psicològiques i empatia
 • Equilibri emocional
 • Interès per la investigació
 • Responsabilitat i observació
 • Treball en equip
 • Sensibilitat pel dolor aliè
 • Resiliència

Competències. Perfil de sortida

Acreditació acadèmica

Graduat o Graduada en Fisioteràpia per la Universitat Internacional de Catalunya.

Direcció i coordinació

Director del Departament de Fisioteràpia i Vicedegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Dr. Daniel Romero Rodríguez

 

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Antropologia General * Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Cinesiteràpia 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Estructura i Funció de l'aparell Locomotor I Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Fisiologia Molecular i Cel·lular Aplicada a la Fisioteràpia Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Fonaments de Fisioteràpia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Valoració en Fisioteràpia 1 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Cinesiteràpia 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estructura i Funció de l'aparell Locomotor II Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Introducció a la Teràpia Manual Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Principi de Biofisica i Biomecànica Aplicats a Fisioteràpia Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 7
Valoració en Fisioteràpia 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Procediments Generals d'intervenció a Fisioteràpia 1 Type: OB Període: Anual ECTS: 6
*Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).
Assignatures del curs 2 Type Període ECTS
Anglès per a Fisioteràpia 1 Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Estructura i Funció del Sistema Nerviós, Endocrí i Òrgans dels Sentits Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Fisiopatologia a les Afeccions de l'aparell Locomotor Type: FB Període: Primer semestre ECTS: 7
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Ortopèdica. EESS i EEII Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Reumatològica Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Procediments Generals d'intervenció a Fisioteràpia 2 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Estructura i Funció Esplacnológica Type: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Farmacologia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Fisiopatologia a les Afeccions Neurològiques Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions de l'aparell Locomotor Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Fisioteràpia Comunitària i Salut Pública Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Metodologia de la Investigació Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Ortopèdica. Raquis Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Teràpia Manual 1 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Assignatures del curs 3 Type Període ECTS
Anglès per a Fisioteràpia 2 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Estades Clíniques Tutelades 1 Type: PR Període: Primer semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 2 Type: PR Període: Primer semestre ECTS: 5
Fisiopatologia a les Afeccions Cardiorespiratòries Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions del Sistema Nerviós Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Neurològica Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Ètica i Legislació a Fisioteràpia Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Bioestadística Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Bioètica Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Diagnòstic per la Imatge Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 3 Type: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions Circulatòries, Cardíaques i Respiratòries Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Mètodes Específics d'intervenció a Fisioteràpia Cardiorespiratòria Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Teràpia Manual 2 Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Assignatures del curs 4 Type Període ECTS
Disseny Metodològic d'investigació Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Estades Clíniques Tutelades 4 Type: PR Període: Primer semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 5 Type: PR Període: Primer semestre ECTS: 5
Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 12
Fisioteràpia en Disfunció Craniomandibular Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Fisioteràpia en Pediatria Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Fisioteràpia i Dolor Miofascial Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Tècniques Específiques de Fisioteràpia Aplicada a l'esport Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Valoració del Procés Terapèutic Type: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Fisioteràpia de l'esport Type: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 3
Entrenament Terapèutic Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Fisioteràpia en Geriatria Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Fisioteràpia en el Pacient Crític Type: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Teràpia Manual 3 Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Administració i Gestió en Fisioteràpia Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Estades Clíniques Tutelades 6 Type: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 7 Type: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Estades Clíniques Tutelades 8 Type: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Fisioteràpia Aplicada als Processos de Creixement i Envelliment Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Treball de Fi de Grau Type: TF Període: Anual ECTS: 10
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Pràctiques

Pràctiques clíniques

Les estades clíniques pretenen donar a l’alumne la possibilitat i la capacitat d’entrar en contacte amb l’usuari del servei de salut, i també la possibilitat de conèixer el sistema sanitari professional, l’estructura organitzativa que té i el paper real que hi desenvoluparà com a fisioterapeuta.

També faciliten a l’alumne el contacte professional i l’aplicació dels coneixements teòrics i pràctics adquirits durant el període de formació. Aquestes pràctiques configuraran el perfil del futur professional fisioterapeuta.

Objectius

Es poden marcar dos tipus d’objectius: uns de generals, que seran comuns per a qualsevol període de pràctiques, i uns altres d’específics, adquirits i ampliats depenent de les característiques del centre. 

Objectius generals

 1. Conèixer els diferents àmbits d’actuació del fisioterapeuta dins l’àmbit assistencial (promoció, prevenció, rehabilitació, reinserció, etc.) mitjançant els procediments terapèutics que pot portar a terme.
 2. Saber optimitzar els recursos de treball que té al seu abast perquè en un futur sigui capaç de desenvolupar el seu rol professional adaptant-se a les característiques del medi laboral.
 3. Conèixer el rol del fisioterapeuta dintre de l’equip multidisciplinari i adquirir una metodologia de treball.
 4. Desenvolupar les habilitats socials adequades per poder establir unes relacions òptimes entre professionals, pacients i família.
 5. Fomentar l’actuació dins d’un marc legal i oficial, respectant la professió i el seu codi deontològic (vegeu el codi deontològic a Materials).
 6. Analitzar les línies evolutives de la professió i l’adaptació al context actual, científic i sociolaboral.
 7. Raonar amb el fisioterapeuta tutor per interrelacionar els conceptes teòrics i pràctics estudiats.

Objectius específics

 1. Saber manipular els sistemes d’informació que envolten l’usuari de salut (extracció de dades de la història clínica i realització d’un full de valoració funcional de fisioteràpia) extrapolant aquestes dades necessàries en l’activitat del fisioterapeuta.
 2. Conèixer la composició i distribució de les tasques i activitats del servei de fisioteràpia assignat, depenent de les característiques d’aquest.
 3. Conèixer el codi deontològic i l’actitud que cal mantenir davant del pacient, la família i el personal sanitari (vegeu l’apartat de Materials).
 4. Saber detectar situacions especials que puguin sorgir i donar-hi una resposta correcta i eficaç.
 5. Desenvolupar els coneixements, habilitats i actituds apreses en els procediments assistencials d’observació, valoració i actuació terapèutica.
 6. Aplicar amb destresa i criteri les tècniques terapèutiques manuals i instrumentals.

Estructura de les estades clíniques en el grau en Fisioteràpia

Les estades clíniques (EC) dels estudis del grau en Fisioteràpia de UIC Barcelona es desenvolupen en el mòdul denominat Estades clíniques tutelades, amb un pes acadèmic de 40 crèdits ECTS (1.000 h) i són de caràcter obligatori* (PE) per a l’obtenció dels estudis del grau en Fisioteràpia.

Aquests 40 crèdits es desenvolupen en vuit assignatures de 5 crèdits cadascuna, i es duen a terme a partir de la segona meitat dels estudis. A tercer curs es realitzen les EC1 fins a les EC3, mentre que des de les EC4 fins a les EC8 es fan durant el quart curs del grau en Fisioteràpia.

* PE: pràctica externa

Centres assistencials

Fisioteràpia traumatològica/reumatològica

 • Corporació Fisiogestió
 • MC Mutual
 • Clínica Kineopatik
 • Cerva (Rehabilitació del Vallès)
 • Iriteb

Fisioteràpia Hospitalària

 • Hospital Asepeyo Sant Cugat
 • Xarxa hospitalària Grup QuirónSalud
 • Hospital Universitari Mútua de Terrassa
 • Hospital de Bellvitge
 • Hospital General de Catalunya
 • Institut Català de la Salut
 • Institut Català d’Oncologia

Fisioteràpia Neurològica

 • Centre de Neurorehabilitació
 • Centre de Rehabilitació Manfred
 • Fundació Step by Step
 • Hospital Pere Virgili

Fisioteràpia Pediàtrica:

 • Hospital de Nens - Grup Delfos
 • Hospital Sant Joan de Déu
 • Fundació Aspace Catalunya

Fisioteràpia Esportiva

 • Eurosport
 • reQ
 • Resport Clínic
 • Residència d’Esportistes Joaquim Blume

Fisioteràpia Geriàtrica

 • Residències Sanitas Mayores
 • Residències Domus Vi

Fisioteràpia Domiciliària

 • Centre de Medicina Correctiva 

Fisioteràpia en Atenció Primària

 • RH Zona Metropolitana Sud

Per altra banda, el grau en Fisioteràpia disposa d’altres centres amb els quals ja es té conveni establert per poder desenvolupar les EC a diferents localitzacions d’arreu del món.

Treball Fi de Grau

El mòdul del Treball Final de Grau (TFG) es concreta en una única matèria i assignatura, que consisteix en l’elaboració d’un treball de recerca o memòria tutelat per un o diversos professors del Grau. El treball es defensa davant d’un tribunal tal com estableix el RD1393/2007.

El TFG és un treball autònom i individual que cada estudiant realitza sota l’orientació d’un tutor/a, qui actua com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. Aquest treball permetrà a l’estudiant mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

En el disseny del pla d’estudis del grau de la Universitat Internacional de Catalunya i de la conceptualització del TFG, s’ha considerat que per poder oferir una atenció personalitzada d’elevada qualitat, el fisioterapeuta ha de ser capaç d’interpretar les aportacions científiques que generen noves perspectives d’intervenció i de recerca, així com d’aplicar les diferents metodologies científiques en la construcció dels coneixements. D’altra banda, en resposta a la creixent demanda social d’eficàcia i efectivitat en l’atenció a la salut, els fisioterapeutes no només han de ser capaços de traslladar els resultats de la recerca científica a la pràctica professional, sinó que també han d’intervenir activament i de manera útil en les diferents etapes dels processos de recerca científica. La formació a la Universitat Internacional de Catalunya es dirigeix, per tant, també, a dotar el futur fisioterapeuta de les competències necessàries per incorporar la pràctica de la fisioteràpia basada en l’evidència a la pràctica professional i per ser partícip de l’evolució científica d’aquesta disciplina. És per això que s’ha proposat la matèria Disseny i Eines de Projectes de Fisioteràpia Basada en l’Evidència amb un pes específic important dins del trajecte curricular que fonamenta, metodològicament, els treballs finals de grau.

 Requisits previs

 • Per a defensar el TFG l’alumne ha d’haver cursat i aprovat els tres primers cursos del grau.
 • Per matricular-se al TFG l’alumne ha d’haver-se matriculat a la resta d’assignatures del títol.

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta matèria és que l’alumne demostri que ha adquirit els coneixements, habilitats i competències, de totes les matèries del grau en un treball, en el qual ha de ser capaç d’integrar-los en un únic document i d’adquirir el coneixement propi del seu tema específic. Així mateix l’estudiant ha de demostrar davant un tribunal la capacitat d’exposició i transmissió dels aspectes més rellevants del seu treball.

Recerca

La recerca del Departament de Fisioteràpia s’agrupa en tres nuclis temàtics. El primer està relacionat amb l’avaluació dels efectes d’intervencions fisioterapèutiques relacionades amb l’aplicació de tècniques manuals i instrumentals i l’exercici actiu. El segon nucli explora l’ús de l’exercici terapèutic i de tècniques de control del moviment per afavorir el desenvolupament neuromotriu i tractar disfuncions de l’aparell locomotor i del sistema nerviós. El tercer nucli se centra en la valoració de la capacitat funcional i aeròbica, així com la utilització de l’exercici físic com a eina de rehabilitació en pacients amb malalties cardiorespiratòries i metabòliques. 

Per a la realització dels estudis, el Departament de Fisioteràpia disposa del Laboratori de Biomecànica i Fisiologia de l’Exercici. 

Coneix els tres grups de treball del Departament i consulta els detalls, els objectius i la composició de cada una de les línies de recerca que exploren.

Requisits d'admissió

Beques i finançament

Preguntes freqüents

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Obtenir una part dels teus ECTS durant l'estiu a la Berkeley Summer Sessions, la millor universitat pública del món
 • Obtenir una segona titulació a la universitat Iona College (Nova York).

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: