Grau en Psicologia

El benestar emocional és el que ens mou
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
8 semestres
Crèdits
240 ECTS
Preu
149,00€ / ECTS x 60 = 8.940,00€* (1r curs 2022-2023). *Subjecte a revisió cada any. Consulta les condicions de pagament amb el nostre equip d’Admissions.
Places
60
Horari
Matí i tarda
Idioma
Castellà, català i anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Mobilitat internacional
psicologia-
Et convertim en el psicòleg del futur

Prepara't per tenir més oportunitats laborals

Amb el Grau en Psicologia tindràs un ampli ventall de sortides professionals.

 • PIR (psicòleg/a intern resident)
 • Psicòleg/a del sector privat o tercer sector sanitari
 • Gerontòleg/a
 • Investigador/a
 • Investigador social
 • Consultoria de recursos humans/empresarial
 • Tècnic/a del tercer sector. (Màster en Psicologia Social, Comunitària, Cooperació Internacional)
 • Orientador/a sociolaboral
 • Psicologia de l'activitat física i esportiva
 • Psicologia criminal, forense i penal
 • Orientador/a educatiu/a
 • Psicologia de trastorns de l'aprenentatge
 • Logopeda
 • FOL
 • Professor/a de centres escolars
 • Professor/a d'adults

Som l’única universitat espanyola que imparteix el Grau en Psicologia que utilitza la metodologia ACOE

Al final de cada curs, els nostres estudiants fan un examen pràctic en què resolen diferents casos vinculats amb temàtiques tractades durant el curs. Aquest examen es fa amb actors al nostre Centre Integral de Simulació Avançada (CISA) i s’hi recrea un entorn professional real.

directori-docent

Presentació

Grau en Psicologia amb tres ingredients: rigor científic, orientació a la pràctica professional i formació integral de l'alumnat.

En un entorn social en el qual l'ajuda psicològica té cada vegada més demanda, el títol de Grau en Psicologia per UIC Barcelona forma professionals amb els coneixements científics necessaris per analitzar, comprendre, interpretar i explicar el comportament humà.

Aquest grau també permet que els alumnes aprenguin les destreses i habilitats bàsiques en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital. La finalitat és promoure i millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, així com prevenir malalties físiques i mentals mitjançant intervencions específiques.

Tres mencions per triar: Avaluació i Intervenció Clínica, Psicologia de l’Educació i Psicologia de l’Empresa i de les Organitzacions.

Tots els alumnes acaben el grau amb la menció Psicologia de la Salut.

 

Raons per estudiar aquest grau a UIC Barcelona: Observació de casos reals des del primer curs en clínica pròpia.

UIC Barcelona disposa d'una Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria (Support), vinculada a la formació del Grau en Psicologia.

 

Innovació docent.

Un disseny curricular d'assignatures estretament relacionades entre si a través de casos pràctics compartits i amb un elevat nombre de tallers en grups reduïts.

 

Orientació a la formació avançada.

Preparació per al PIR des del primer curs i accés a màsters vinculats a les diferents mencions.

 

Campus i equip multidisciplinari.

Estudiaràs al Campus Salut, en un entorn hospitalari i dins d'un ambient universitari multidisciplinari. A més a més, et formaràs en una titulació interdisciplinària al costat d'equips de medicina, infermeria, odontologia i fisioteràpia.

Perfil de l’alumne

Podran sol·licitar l’ingrés al Grau en Psicologia tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d’accés al títol. D’altra banda, hauran de destacar les habilitats següents:

 1. Interès per ajudar les persones
 2. Equilibri emocional i empatia
 3. Capacitat d’autoreflexió i autocrítica
 4. Capacitat d’observació, anàlisi i síntesi
 5. Responsabilitat i capacitat de treball
 6. Habilitat per l’organització i planificació
 7. Interès per la recerca
 8. Capacitat de treballar en equip i col·laborar amb altres professionals

Objectius, competències i perfil de sortida

 1. Adquiriràs els coneixements que defineixen i articulen la Psicologia com a disciplina científica, incloent-hi les seves teories, mètodes i àrees d’aplicació. També sabràs com aplicar-los per identificar i resoldre problemes en l’àmbit de la Psicologia.
 2. Podràs treballar en un context professional general i incorporar-te a estudis de màster que et proporcionaran una formació més avançada dirigida a l’especialització acadèmica, professional o investigadora en el terreny de la Psicologia.
 3. Recolliràs i interpretaràs dades rellevants sobre el comportament humà, individual i social en el context en què es produeix, així com per emetre judicis sobre problemes d’ordre psicològic.
 4. Obtindràs les competències pròpies de la psicologia que promoguin la salut mental de la persona i els grups socials, i previnguin la malaltia física i mental mitjançant intervencions específiques.
 5. Seràs capaç de transmetre idees i solucions sobre qüestions relatives al comportament humà, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 6. Aprendràs a abordar l’activitat formativa i professional des del respecte al codi deontològic de la professió, que inclogui, entre d’altres més específics, els principis de respecte i la promoció dels drets fonamentals de les persones, la igualtat, els principis d’accessibilitat universal per a totes les persones i els valors democràtics d’una cultura de la pau.
 7. Tindràs una base antropològica i tècnica que et permetrà interactuar sempre de manera ètica amb les persones, famílies i altres professionals tenint present la dignitat de l’ésser humà en qualsevol situació.

Tots aquests objectius es desenvoluparan gràcies al desplegament de les competències bàsiques, generals, transversals i específiques del Grau en Psicologia, que et permetran formar-te en Psicologia general o especialitzar-te en una d’aquestes tres mencions: Avaluació i Intervenció Clínica, Psicologia de l’Educació i Psicologia de l’Empresa i de les Organitzacions.

Competències

Acreditació acadèmica

Graduat/Graduada en Psicologia per la Universitat Internacional de Catalunya.

Addicionalment, podràs obtenir, si ho desitges, alguna de les mencions següents en el títol:

 • Menció en Avaluació i Intervenció Clínica
 • Menció en Psicologia de l’Educació
 • Menció en Psicologia de l’Empresa i de les Organitzacions

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Atenció i Percepció Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Història de la Psicologia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 9
Introducció a la Recerca en Psicologia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicobiologia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 9
Infància i l'Adolescència Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Laboratori d'Habilitats 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Memòria i Aprenentatge Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Motivació i Emoció Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Pensament i Llenguatge Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Psicofisiologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Antropologia de la Salut * Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Edat Adulta i Vellesa Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Introducció a la Psicopatologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicologia Social Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Tècniques d'Avaluació i Diagnòstic Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Laboratori d'Habilitats 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Metodologia Aplicada a la Psicologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Psicologia de la Personalitat Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Psicologia dels Grups Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Psicopatologia de l'Edat Adulta Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
*Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Neuropsicologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicologia de l'Educació Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicologia de la Salut i Benestar Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicologia de les Organitzacions Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Intervenció Psicològica en Adults Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Intervenció Psicològica en la Infància i l'Adolescència Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Laboratori d'Habilitats 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Psicofarmacologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Psicologia Legal, Forense i Penitenciària Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Psicologia i Professió Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Research in Psychology Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 21
Avaluació Psicoeducativa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Comportament Organitzatiu Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Conflicte, Negociació i Mediació Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Desenvolupament i Trastorns del Llenguatge Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Direcció de Recursos Humans Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Direcció per Missions Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret de l'Empresa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Economia d'Empresa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Emprenedoria Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Empresa Familiar Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Intervenció Psicoeducativa en Necessitats Educatives Especials Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Intervenció Psicoeducativa en els Trastorns de Conducta Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit Familiar Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Intervenció en Addiccions Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Marca Personal Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Medicina Conductual Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Màrqueting 1 Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Neurociència i Educació Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Principis de Direcció d'Empresa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Psicologia Esportiva Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicologia Positiva Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Psicologia de les Cures Pal.liatives Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Psicologia en la Gestió del Talent Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Tendències Actuals en Psicologia Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Teràpia Familiar i de Parella Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Laboratori d'Habilitats 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 9
Avaluació Psicoeducativa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Comportament Organitzatiu Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Conflicte, Negociació i Mediació Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Desenvolupament i Trastorns del Llenguatge Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Direcció de Recursos Humans Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Direcció per Missions Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret de l'Empresa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Economia d'Empresa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Emprenedoria Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Empresa Familiar Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Intervenció Psicoeducativa en Necessitats Educatives Especials Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Intervenció Psicoeducativa en els Trastorns de Conducta Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit Familiar Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Intervenció en Addiccions Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Marca Personal Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Medicina Conductual Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Màrqueting 1 Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Neurociència i Educació Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Principis de Direcció d'Empresa Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Psicologia Esportiva Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Psicologia Positiva Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Psicologia de les Cures Pal.liatives Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Psicologia en la Gestió del Talent Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Tendències Actuals en Psicologia Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Teràpia Familiar i de Parella Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Pràctiques Externes Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 12
Ètica i Professió Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Treball de Fi de Grau Tipus: TF Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Requisits d'admissió

Beques i finançament

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una institució a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Participar durant l’estiu a les Berkeley Summer Sessions (activitat extra curricular), la millor universitat pública del món.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant d’una altra universitat espanyola o estrangera, pots fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona, durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: