Certificat de capacitació per a la docència en anglès (CLUC-EMI)

 

Què és el CLUC-EMI?

Aquest examen consta de dues proves, una prova escrita i una d’oral, i té com a objectiu principal avaluar si l’examinand té la capacitat lingüística necessària per desenvolupar la tasca docent en anglès. Les competències lingüístiques que s’avaluaran es troben, en alguns casos, a la franja del B2 del nivell del MECR i, en altres casos, en el nivell C1 del MECR.

A qui s’adreça?

Aquest examen s’adreça al personal acadèmic (PDI) interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per fer docència en anglès en l’àmbit universitari.

Quan es farà?

  1. Prova d’expressió escrita (90 minuts): 19 gener a les 13 h. Campus Sant Cugat.
  2. Prova d’expressió oral (30 minuts, individual): del 15 al 26 de gener. Campus Barcelona i Campus Sant Cugat

Com i quan puc inscriure’m a la prova?

Període de matrícula

De l’11 de desembre al 9 de gener..

Procés de matrícula

Cal emplenar el formulari d’inscripció.

Places

Hi ha un màxim de 35 places (Les places s’assignaran per ordre de pagament. Cal un mínim de 10 inscripcions per poder dur a terme aquesta convocatòria).

Preu
  • 75 €: tarifa general

Com es prepara l’examen?

El CLUC-EMI està vinculat a un curs de preparació (cal un nivell mínim de C1) de 6 hores presencials per videoconferència. Es farà els dies 9, 11 i 16 de gener, de 15 a 17 h. Per fer la inscripció només heu d’omplir el següent formulari. No és obligatori fer el curs per poder presentar-se a l'examen. Inscripcions fins el 9 de gener.

Inscripció

Més informació