Examen multinivell EIM d’anglès

El Departament d’Ensenyament i el Departament d’Economia i Coneixement regulen el reconeixement de l’acreditació de la competència lingüística d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) a través de títols, diplomes i certificats expedits per institucions i universitats competents.

UIC Barcelona, gràcies a la col·laboració entre el Departament de Lingüística Aplicada i l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona, ofereix certificats propis de nivell d’anglès, lligats a la superació dels cursos presencials.

Taller de preparació pel Certificat multinivell d'anglès

La matrícula del curs inclou les taxes de l’examen. El títol acreditatiu que s’obté, si se supera l’examen, és un títol propi de les universitats catalanes amb el qual podràs acreditar els nivells A1, A2, B1, B2, C1 o C2 d’anglès.

Els certificats propis de les universitats catalanes són reconeguts per tot el sistema educatiu català, et serveixen per acreditar el teu nivell d’anglès a la Universitat i, en l’àmbit professional, també et serviran per treballar a l’administració pública o per participar en un programa de mobilitat. Són també útils per a les convocatòries de mobilitat i per accedir a beques o ajuts.

Estalvia fins a 350 euros!

Un cop hagis assolit els nivells A2, B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR per mitjà del Taller de preparació pel Certificat multinivell d’anglès, podràs sol·licitar una beca per sufragar el cost de la matrícula del curs.

Més informació, aquí: